Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Tĩnh vừa tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng nòng cốt làm công tác PCCC và CNCH tại các Phòng, Công an cấp huyện.


Thành phần tham gia lớp huấn luyện
Với mục đích giúp lãnh đạo các đơn vị và lực lượng nòng cốt thực hiện công tác PCCC và CNCH tại đơn vị nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác PCCC và CNCH; tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC và CNCH được trang bị; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đảm bảo nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ và tai nạn, sự cố xảy ra tại đơn vị… Công an tỉnh đã triển khai lớp huấn luyện về luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng nòng cốt làm công tác PCCC và CNCH.
 

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền tải nội dung các văn bản pháp luật quy định công tác PCCC và CNCH
 Trong thời gian 1 ngày, học viên của lớp huấn luyện được trang bị nội dung các văn bản pháp quy của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC và CNCH; các biện pháp công tác PCCC; các nguyên nhân, điều kiện thường xảy ra cháy nổ. công tác lập và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; quy trình cứu chữa một vụ cháy. Quy trình thực hiện và nội dung: Kiểm tra nghiệm thu về PCCC; kiểm tra về PCCC và CNCH; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và phục hồi hoạt động.
 

Trực tiếp học tập và thực hành các kỹ năng PCCC và CNCH
Trực tiếp học tập và thực hành các động tác rải vòi cơ bản; các động tác lắp đầu nối, nối vòi; các tư thế cầm lăng; các đội hình chữa cháy cơ bản và các đội hình chữa cháy theo xe. Học tập và kiểm tra các đội hình chữa cháy cơ bản; Hướng dẫn cách kiểm tra, bảo quản và sử dụng các loại bình chữa cháy…
Kết thức lớp huấn luyện, các học viên được kiểm tra, đánh giá và trao giấy chứng nhận huấn luyện PCCC&CNCH.
 

Hữu Lương - PCCC