Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã

Sáng 27/11, Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã năm 2023. Tham dự có Thương tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo đạo các phòng chức năng Công an tỉnh cùng 136 đồng chí học viên là cán bộ Công an xã

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Thượng tá Trần Quỳnh Trang - Phó phòng Tổ chức cán bộ thông qua quyết định mở lớp tập huấn

 
Trong thời gian 10 ngày, cán bộ chiến sỹ tham gia lớp bồi dưỡng sẽ truyền đạt 19 chuyên đề về các lĩnh vực liên quan đến kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở như: Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã; công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dụng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn cơ sở; Công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn cơ sở…


Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng


Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên – Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định công tác  đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho mỗi cán bộ Công an xã là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và vô cùng cấp thiết. Để đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Ban tổ chức lớp học phối hợp các đơn vị liên quan duy trì lớp bồi dưỡng theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện Giáo viên, báo cáo viên chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nội dung truyền đạt dễ hiểu, sát tình hình thực tiễn về an ninh trật tự tại đại bàn cơ sở; các viên tham gia lớp học chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, quy định của lớp học để lớp bồi dưỡng đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Anh Cường - Đức Quang