Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát thông tin xấu, độc trên không gian mạng tại Hà Tĩnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát thông tin xấu, độc trên không gian mạng tại Hà Tĩnh” do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì thực hiện, đồng chí Thiếu tá Bùi Anh Việt, Phó trưởng phòng làm chủ nhiệm đề tài.Tham dự hội thảo về phía khách mời có các đồng chí lãnh đạo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh.Sau phần trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu và trao đổi , trả lời của nhóm nghiên cứu và các thành viên Hội đồng. Kết quả, Hội đồng tư vấn đánh giá đề tài có tính ứng dụng cao, đồng thời Hội đồng tư vấn nhất trí nghiệm thu đề tài để đưa vào áp dụng thực tiễn.

Phạm Hiếu