Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Người dân có thể thông báo lưu trú online trên ứng dụng VNeID

Anh Hồ Xuân Hương (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) hỏi: Hiện nay, thủ tục thông báo lưu trú được quy định như thế nào, công dân có thực hiện thủ tục thông báo lưu trú online được không?


Với phần mềm ASM, các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn Hà Tĩnh có thể sử dụng tài khoản VNeID quét mã thông tin khách hàng gửi đến cơ quan công an phục vụ thông báo lưu trú.

Trả lời:

1. Hướng dẫn thủ tục thông báo lưu trú cấp xã

Căn cứ tại tiểu mục 6 Mục 2 Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 năm 2021 hướng dẫn thủ tục thông báo lưu trú cấp xã như sau:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú.

- Bước 2: Cán bộ công an thực hiện tiếp nhận thông báo lưu trú.

Căn cứ tại tiểu mục 6 Mục 2 Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 năm 2021, khi thực hiện thủ tục thông báo lưu trú cấp xã, công dân cần chuẩn bị các giấy tờ, thông tin sau: Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

2. Công dân có thực hiện thủ tục thông báo lưu trú online được không?

Tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định việc thông báo lưu trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

b) Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

c) Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

d) Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Theo đó, hiện nay, người dân có thể thực hiện thủ tục thông báo lưu trú online trên ứng dụng VNeID. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23h thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8h ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

Theo HT