Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nỗ lực giữ bình yên cuộc sống, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới

Ngày 10/5/1958, Uỷ ban kiện toàn tổ chức Trung ương có quyết định tách lực lượng An ninh chính trị nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị và thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan, đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời, trưởng thành của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân. Từ đây, tổ chức, nhiệm vụ của lực lượng An ninh chính trị nội bộ được cơ bản hình thành từ Trung ương đến địa phương, từ đó ngày 10/5 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân.

Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong những giai đoạn lịch sử khác nhau, cùng vớilực lượngAn ninh chính trị nội bộ toàn quốc, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, viết nên những trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực như pháp luật; tư tưởng, văn hóa, thể thao, lao động xã hội; báo chí, xuất bản; y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng lực lượng An ninh chính trị nội nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống


Riêng năm 2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng và chính quyền đảm bảo an toàn đại hội Đảng các cấp, bảo vệ bầu cử Quốc hội, HĐND từ cơ sở, không để phần tử xấu, tay sai địch, chui vào phá hoại nội bộ; giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nội bộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn 21 đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc tại địa phương; các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh, ban hành Đề án về “Xây dựng lực lượng An ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tính riêng năm 2023 đã chủ trì mở 6 lớp tập huấn cho các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Qua công tác kiểm tra bí mật nhà nước kịp thời phát hiện các sai phạm vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, tiến hành xử phạt với số tiền 26 triệu đồng; chủ trìphát hiện, xác minhhàng chục tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; phối hợp xử phạt hành chính số tiền gần 80 triệu đồng; gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở 7 trường hợp; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân vi phạm trên lĩnh vực y tế với tổng số tiền 80 triệu đồng; phối hợp kiểm tra 23 cơ sở về dịch vụ khám chữa bệnh, thẩm mỹ trên địa bàn toàn tỉnh, tạm dừng hoạt động 7 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở với số tiền 31 triệu đồng…


Xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới


Bước sang năm 2024, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ trì, phát hiện, tham mưu xử lý nhiều trường hợp đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội, sai phạm trong hoạt động báo chí, y tế, văn hóa…phối hợp đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền công tác xây dựng lực lượng, đấu tranh của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh; định hướng thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... góp phầnnỗ lựcngày đêm giữ bình yên cuộc sống, đảm bảo an ninh, chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.Ghi nhận những thành tích, công lao đóng góp của lực lượng bảo vệ An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng những phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an.Những kết quả ấy không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh chính trị nội bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.


 

Thanh Ngà