Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Phát động cuộc thi viết và thi ảnh online với chủ đề “Tự hào người nữ chiến sỹ Công an nhân dân”

Thực hiện Kế hoạch số 607/KH-X03-BAN PN, ngày 02/02/2023 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, triển khai Cuộc thi viết và thi ảnh online với chủ đề “Tự hào người nữ chiến sỹ Công an nhân dân”; để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực, có sức lan toả lớn, hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (08/3/1983 - 08/3/2023), 75 năm học tập, thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (11/3/1948 -11/3/2023), góp phần khắc hoạ hình ảnh người nữ chiến sỹ Công an “bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”.

Chủ đề cuộc thi: Ca ngợi, lan tỏa về hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, không quản ngại khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân. Biểu dương gương phụ nữ Công an tiêu biểu trong công tác chuyên môn; giúp đỡ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, phong trào thi đua “cả nước chung sức xâu dựng nông thôn mới trong CAND giai đoạn 2021 - 2025.
Loại hình sáng tác cuộc thi viết: Thơ, truyện ngắn, bút ký, tùy văn, bài hát.
Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi.
Quy định về tác phẩm cuộc thi viết: Sử dụng ngôn từ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.
 Bài viết có thể đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4. Tác phẩm gửi dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên và bút danh. Thực hiện các quy định trong thể lệ cuộc thi.
 Tác giả chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.
Tác phẩm thi ảnh online:
Ảnh dự thi là ảnh bộ (03 ảnh là một tác phẩm). Tác phẩm được sáng tác mới, không sao chép, bắt chước ý tưởng dưới mọi hình thức, không chấp nhận ảnh chắp ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính hoặc ảnh đã tham dự thi tại cuộc thi khác. Khi cần Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả nộp file gốc để đối chiếu. Tác phẩm dự thi có chất lượng, độ phân giải cao, định dạng HD hoặc full HD đảm bảo về chất lượng hình ảnh.
Tác giả chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
Tác phẩm dự thi thể hiện đúng chủ đề, nội dung của Cuộc thi. Mỗi tác phẩm dự thi phải được đặt tên và viết tóm tắt ý nghĩa của từng tác phẩm tham dự Cuộc thi (tối đa 500 từ). Ảnh tham dự Cuộc thi bắt buộc phải có các thông tin kèm theo: họ và tên tác giả, dân tộc, năm sinh, số CMND/Thẻ căn cước công dân, địa chỉ nơi ở, địa chỉ đơn vị đang công tác hoặc học tập, số điện thoại liên hệ.
Tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hóa Việt Nam, không chứa những nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo. Nghiêm cấm tuyên truyền những hình ảnh bạo lực, tuyên truyền phản động hoặc hành vi phá hoại. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thông tin chưa được kiểm duyệt, kiểm chứng, hình ảnh, ngôn từ thiếu văn hóa. Ban Tổ chức có toàn quyền hủy bỏ những tác phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định của Cuộc thi.
Tất cả các tác phẩm dự thi sẽ được kiểm duyệt về nội dung chủ đề, chất lượng nghệ thuật và thông tin về tác giả, tác phẩm mà Ban Tổ chức yêu cầu. - Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự thất lạc, hư hỏng trong quá trình tác giả gửi tác phẩm về Ban Tổ chức.
Thời gian, cách thức chấm thi, bình chọn tác phẩm:
Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 25/02/2023 - theo dấu công văn đến hoặc dấu bưu điện (qua Ban Phụ nữ Công an nhân dân - Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Địa chi email: Cuocthivietvathianh2023@gmail.com
Công an Công an Hà Tĩnh yêu cầu các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc thi viết và thi ảnh online với chủ đề “Tự hào người nữ chiến sỹ Công an nhân dân” trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa nội dung cuộc thi phổ biến rộng rãi tới từng chi bộ, đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn để nghiên cứu, tìm hiểu và tích cực tham gia theo thể lệ cuộc thi do Bộ Công an ban hành.

BAN BIÊN TẬP