Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua có liên quan đến công tác công an

Ngày 13/5/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và 11 có liên quan đến công tác công an bằng hình thức trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh.

Tổ chức thi hành pháp luật là một hoạt động để hiện thực hóa kết quả của hoạt động lập pháp, lập quy vào thực tiễn cuộc sống, là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Chính phủ và các bộ, chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức khác đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã coi “tổ chức thi hành pháp luật” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đối với Bộ Công an và Công an các cấp, việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đặc biệt là trong bối cảnh ngành Công an đang chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ thủ công bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang phương thức điện tử áp dụng công nghệ số, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chủ trì bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện vai trò nòng cốt trong ngăn ngừa, phòng, chống đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và nhiều vấn đề thực tại trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội hiện nay…
 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
hát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, các văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến, quán triệt trong Hội nghị này là các đạo luật rất quan trọng do Bộ Công an chủ trì, đề xuất xây dựng hoặc có liên quan trực tiếp đến công tác công an; trong đó, có nhiều đạo luật, nghị quyết mang tính “đột phá” tạo cơ sở pháp lý để các lực lượng trong CAND thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, trật tự, an toàn xã hội và tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Mục đích của Hội nghị lần này là phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có kết hợp với việc phổ biến, tuyên truyền về nội dung của các đạo luật khác có liên quan đến việc tổ chức thi hành các đạo luật nêu trên trong bối cảnh hiện tại để các cấp trong CAND nhận thức, đầy đủ, chủ động áp dụng thống nhất, hiệu quả, đúng quy định trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, việc tổ chức Hội nghị là nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, đặc biệt trong tình hình hiện nay khi lực lượng CAND đang cùng với cả nước thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực triển khai cấp Căn cước công dân và bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và 11, triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có hiệu quả ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày những nội dung cơ bản của các luật: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Cư trú năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020. 
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh trình bày các nội dung có liên quan đến định hướng ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cư trú năm 2020 và vấn đề quản lý cư trú nói chung, quản lý cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. 

Ngà Cường