Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 13/5/2022, Nhân dịp kỷ niệm 64 năm thành lập lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2022), hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022), Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo, cấp uỷ và đại diện Cán bộ chiến sỹ 2 phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An thành kính tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.
 
Với nhiệm vụ tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, những năm qua, CBCS phòng ANCTNB Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, giúp lãnh đạo các cấp đưa ra những chủ trương kịp thời, góp phần phòng ngừa, không để xảy ra mất ổn định ANTT trên địa bàn.
 
 Ngoài công tác chuyên môn, 2 đơn vị đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng; thực hiện đồng bộ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; từ đó ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng các đơn vị nghiệp vụ khác phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 Hai đơn vị chụp hình lưu niệm
 

 

NHỊ HƯƠNG