Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự & HTTP: Tăng cường vận động, thu hồi pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ trái phép, đảm bảo ANTT trên địa bàn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự & hỗ trợ tư pháp tăng cường vận động quần chúng nhân dân giao nộp pháo, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.


 Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ trái phép, đảm bảo ANTT trên địa bàn, trong ngày 23/02/2021, các Tổ công tác của Phòng CS Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã tiến hành lập biên bản, thu hồi 12 khẩu súng cồn tự chế, 1 kíp nổ, 6 quả mìn (trọng lượng khoảng 1,4kg), 15 quả pháo bi, 5 kg đạn súng hơi và 50 viên đạn (2 viên đạn súng hoa cải, 48 viên đạn các loại vũ khí quân dụng khác).Số pháo, vũ khí, vật liệu nổ nói trên được nhân dân trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Khê liên hệ, tự nguyện giao nộp thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
 

 
Như vậy, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tổng số pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép đơn vị đã thu được gồm có: 3 hộp pháo hoa (mỗi hộp 36 quả), 7 bịch pháo bi (135 quả), 50 khẩu súng cồn tự chế, 1 khẩu súng săn thể thao, 4 cuống đầu đạn nổ, 1 kíp nổ, 12 quả mìn (trọng lượng 3,5 kg), 51 viên đạn, 5 kg đạn súng hơi.Thành tích này đã được ghi nhận trong các Thông báo tuần, Thông báo kết quả công tác truy quét, Gương người tốt, việc tốt của Công an tỉnh.
Để đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, một phần lớn nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị; bên cạnh đó, mỗi CBCS đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giao nộp pháo, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, đưa công tác này trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị, qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức,ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đậu Trang