Phòng PC10 vận động người dân giao nộp 2 kg thuốc nổ

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phòng PC10 đã vận động người dân giao nộp 2kg thuốc nổ.

Theo đó, ngày 13/7/2020, Tổ công tác của Phòng PC10 đã vận động công dân Trần Văn Liêm, sinh năm 1965, trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh giao nộp 10 thỏi thuốc nổ, dài 20 cm, trọng lượng 2kg. Đây là số thuốc nổ ông Trần Văn Liêm đã nhặt được cách đây 2 tháng và đưa về cất trong nhà. Sau khi nghe tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ông Liêm đã tự nguyện giao nộp số thuốc nổ nói trên. Phòng PC10 đã thu giữ số thuốc nổ và tiến hành lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Đậu Trang – PC10