Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Phụ nữ Công an Hà Tĩnh với hoạt động tuyên truyền pháp luật

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân mà đặc biệt là cho chị em phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Thời gian qua Hội phụ nữ Công an Hà Tĩnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần giúp chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế hành vi vi phạm và những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo đó, thời gian qua năm Hội phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật đời sống cho chị em phụ nữ và người dân sinh sống trên địa bàn Hà Tĩnh với các hình thức phù hợp, như: tổ chức diễn đàn tuyên truyền tập trung tại các đơn vị địa phương; tuyên truyền pháp luật tại các trường học trên địa bàn. Qua đó, lồng ghép phổ biến về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật An toàn giao thông… Tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho hội viên phụ nữ ở cơ sở, nhờ đó, chị em đã được tiếp cận kịp thời các văn bản pháp luật mới cũng như được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng. Đồng thời, để công tác tuyên truyền pháp luật đảm bảo hiệu quả và có chiều sâu, Hội cũng luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động của “Câu lạc bộ phụ nữ Công an Hà Tĩnh với pháp luật” trong Công an tỉnh.

Đẩy mạnh hoạt động Câu lạc bộ phụ nữ Công an Hà Tĩnh với pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cho hội viên
Với phương châm phụ nữ phải hiểu biết về pháp luật để tự bảo vệ mình, thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều cách làm phù hợp để tăng cường kiến thức pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn, nhất là phụ nữ tại các địa bàn nông thôn, vùng núi. Đồng chí Trung tá Phan Thị Tú Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh, chia sẻ: “Với đặc thù địa bàn rộng, người dân còn gặp nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, trình độ dân trí một số địa bàn vùng núi còn thấp, vậy nên thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền pháp luật được Hội viên Hội phụ nữ Công an tỉnh tập trung phổ biến về tận cơ sở trên thực tế kiến thức và khả năng tiếp cận thông tin của chị em phụ nữ”. Theo đó, Hội đã đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ áp dụng. Nội dung tập trung vào các văn bản pháp luật liên quan chặt chẽ tới đời sống, quyền, lợi ích người phụ nữ Việt Nam, như: Luật Bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, nạn buôn bán người, Luật an ninh mạng, Luật An toàn giao thông… Nhờ đó, nâng cao được nhận thức, hành động cho một bộ phận chị em phụ nữ; dần loại bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu; ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, sinh động, phản ánh chân thực những vấn đề thời sự diễn ra trong cuộc sống. Thông qua hoạt động tuyên truền pháp luật của Hội phụ nữ Công an tỉnh, nhận thức về pháp luật của người dân và phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia và tạo hiệu ứng tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Qua đó, vừa trang bị những hiểu biết cơ bản về pháp luật cho phụ nữ, vừa kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của phụ nữ và Nhân dân, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật, hạn chế những hậu quả đau lòng có thể xảy ra do thiếu hiểu biết về pháp luật, tạo chuyển biến tốt về tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà
Hướng tới xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc, vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ đẩy mạnh triển khai những cách làm mới trong công tác tuyên tuyền, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn, nhất là tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ tại những vùng có điều kiện đời sống còn khó khăn để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp; hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, từng bước đưa pháp luật đi vào đời sống.

Trao tặng các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Hà
Ngoài hoạt động tuyên truyền, với tinh thần “Triệu trái tim san sẻ yêu thương” tại các nơi đến Hội phụ nữ Công an tỉnh còn tổ chức trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.Tin tưởng rằng, với những hoạt động thiết thực này sẽ nâng cao trách nhiệm của chị em phụ nữ và quần chúng nhân dân trong đảm bảo an ninh chính trị, ý thức cảnh giác, tích cực, tự giác tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở.         

Nhận đỡ đầu cháu nhỏ có người thân mất vì Covid tại huyện Can Lộc

Nga Nguyễn