Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Quán triệt Quy định 69-QĐ/TW: Xây dựng Công an Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh

Chiều ngày 20/10, Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cho toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông.


Toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH

 
Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh nêu ra ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng được hệ thống tương đối toàn diện, đẩy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt thống nhất trong một quy định để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.
 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp quán triệt nội dung Quy đinh 69/QĐ-TW
 
Đồng thời, thông qua việc quán triệt, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tập trung phân tích cho cán bộ, đảng viên những điểm mới trong quy định số 69 so với Quy định số 102 ngày 15/11/2017 và Quy định số 07 ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm từ đó đưa ra sự đối chiếu các sai phạm trong quy định 69 QĐ/TW của Bộ Chính trị với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH và Cảnh sát giao thông nhằm đưa ra các giải pháp trọng tâm, cụ thể  trong thời gian tới.
 

Toàn thể Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Bí thư đảng uỷ Công an tỉnh nhấn mạnh những nội dung được quán triệt theo Quy định 69-QĐ-TW sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan toả đến từng cán bộ, đảng viên trong Công an Hà Tĩnh. Đồng thời đồng chí Bí thư đảng uỷ cũng đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập quy định của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm nêu gương của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đức Quang