Quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 22/9, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 69). Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng chức năng Công an tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp đến điểm cầu Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ quán triệt, triển khai các nội dung của Quy định số 69, trong đó tập trung phân tích những điểm mới của Quy định số 69 so với Quy định số 102 ngày 15/11/2017 và Quy định số 07 ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
 

Toàn cảnh hội nghị

 
Cụ thể, các điểm mới trong Quy định số 69 tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với các vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật Nhà nước, với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.
 

Thượng tá Nguyễn Tiến Trinh, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh thông qua chương trình hội nghị


Đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

 
Việc thực hiện Quy định 69 sẽ tạo nên những dấu mốc mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, với chế độ - đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh.
 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên trong Công an Hà Tĩnh nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập quy định của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Cơ quan UBKT phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh ban hành Nghị quyết của Đảng ủy về “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an Hà Tĩnh”; tạo cơ sở, tiền đề vững chắc để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này trong thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

QUANG - NHUNG