Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an Hà Tĩnh

Ngày 10/3/2021, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 388/QĐ-CAT-TM công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an Hà Tĩnh đối với 98 thủ tục hành chính áp dụng tại các phòng có chức năng giải quyết thủ tục hành chính, Công an các huyện, thành phố, thị xã với phương châm: “Công khai, minh bạch - Tận tình, chu đáo - Chính xác, đúng pháp luật”.

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và lực lượng Công an nói riêng trong việc chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc hướng tới mục tiêu, chính sách chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Công an đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân; Thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giúp cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ điều hành, quản lý và thực hiện có hiệu quả công việc được giao…
       (Công an tỉnh Hà Tĩnh đính kèm Quyết định công bố và Chính sách chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
       Quyết định số 388
 

Pháp chế - Quản lý khoa học