Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Sơ kết mô hình “Khu dân cư bình yên, chung sức xây dựng nông thôn mới”

Chiều ngày 20/10, Công an huyện Hương Khê phối hợp với UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Khu dân cư bình yên, chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo Công an huyện Hương Khê, Công an xã Lộc Yên và cấp uỷ chính quyền xã Lộc Yên.


Toàn cảnh hội nghị
Lộc yên là một xã miền núi của huyện Hương Khê, hệ thống chính trị xã luôn đoàn kết, vững mạnh, Nhân dân tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền, nội bộ Nhân dân đoàn kết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an huyện Hương Khê, tháng 8/2021 Uỷ ban nhân dân xã Lộc Yên đã tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư bình yên, chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 

Đại biểu tham dự hội nghị
Sau khi ra mắt mô hình, UBND xã đã tích cực phối hợp với Công an huyện Hương Khê tổ chức triển khai thực hiện mô hình, chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Theo đó, ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với hơn 28 buổi tuyên truyền tập trung cho hơn 3000 lượt người tại 13 thôn trên địa bàn. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”; triển khai ra mắt mô hình “Camera an ninh”. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
 Chủ tịch UBND huyện Hương Khê phát biểu tại hội nghị
Công tác xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt thực hiện mô hình được quan tâm đẩy mạnh, nhất là đã tham mưu kiện toàn lực lượng công an viên bán chuyên trách nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn. Lực lượng công an xã chính quy đã chủ động tham mưu Đảng uỷ, UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh về đấu tranh, phòng chống tội phạm. Theo đó tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn được kéo giảm so với trước đây, cụ thể từ tháng 8/2021 đến nay xảy ra 12 vụ, 20 đối tượng phạm tội (giảm 7 vụ, 3 đối tượng so với cùng kỳ trước thời điểm ra mắt mô hình), các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân được giải quyết kịp thời ngay từ cấp cơ sở. Công tác quản lý đối tượng trên địa bàn được triển khai hiệu quả, không để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 

Các ý kiến tham luận tại hội nghị
Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư bình yên, chung sức xây dựng nông thôn mới’, đề ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc triển khai thực hiện mô hình trong thời gian tới.
 
Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phải biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của cấp uỷ chính quyền và Nhân dân xã Lôc Yên đã đạt được trong việc triển khai thực hiện mô hình trong thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc khẳng định, việc triển khai thực hiện mô hình có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của người dân, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, mong muốn thời gian tới cấp uỷ chính quyền, lực lượng Công an cấp cơ sở, bà con nhân dân trên địa bàn tiếp tục nỗ lực thực hiện mô hình, chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo xây dựng mô hình để duy trì tình hình ổn định tại khu dân cư, từng bước thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.
 

Đồng đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham dự hội nghị
Để tiếp tục duy trì và nhân rộng việc triển khai mô hình khu dân cư bình yên trên địa bàn, cũng tại hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể phải bảm sát kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thiện mô hình trên địa bàn các thôn trong xã Lộc Yên và nhân rộng ra trong các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tạo ra một địa bàn bình yên, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới.
 


Tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện mô hình
Nhằm biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực, gương điển hình tiên tiến, đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai thực hiện mô hình trong 1 năm qua. Nhân dịp này, hội nghị đã tổ chức trao giấy khen của Giám đốc công an tỉnh  cho 4 tập thể, 6 cá nhân và giấy khen Chủ tịch UBND huyện cho 4 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu trong xây dựng mô hình “Khu dân cư bình yên, chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã Lộc Yên.

Nga Nguyễn