Sơ kết mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2022

Chiều 25.5, UBND thị xã Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị sơ kết mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2022.  Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh.


Đại biểu tham dự hội nghị
Trước yêu cầu nhiệm vụ nhằm đảm bảo tốt tình hình ANTT  tại dự án Fomosa Hà Tĩnh, địa bàn Thị xã Kỳ Anh,  Công an thị xã Kỳ Anh đã chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch số 02/KH CATX ngày 22/5/2015 về việc phối hợp xây dựng mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự Dự án Formosa Hà Tĩnh. Trên cơ sở đó, các đơn vị gồm Công an TX Kỳ Anh, Tiểu đoàn thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, 3 đơn vị Biên phòng đóng quân trên địa bàn, 7 xã, phường trong khu kinh tế Vũng Áng và Công ty TNHH Gang théo Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã thống nhất xây dựng, ký kết Quy chế phố hợp số 01/QCPH-CA ngày 27/5/2015 “ Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Dự án Formosa Hà Tĩnh”.
Đồng chí Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an TX Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị
Qua 5 năm triển khai, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sự theo giõi, hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, sự vào cuộc có hiệu quả của Cấp ủy, Chính quyền và các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ thị xã đến xã, phường, mô hình liên kết đảm bảo ANTT Dự án Formosa Hà Tĩnh đã thực sự phát huy hiệu quả; các lực lượng tham gia mô hình đã chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các  nội dung ký kết , góp phần tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra, giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn và khu vực dự án, tạo tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, Đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch và Đồng chí Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an TX Kỳ Anh đồng chủ trì hội nghị
Các lực lượng tham gia mô hình đã chủ động nắm, tập hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến ANTT, tham mưu giải quyết  tốt các vấn đề phức tạp, không để hình thành điểm nóng; thường xuyên tổ chức tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời giải đáp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của các công ty, nhà thầu, doanh nghiệp trong quá trình làm việc tại dự án qua đó đã nâng cao nhận thức cho cân bộ, công nhân viên và nhân dân góp phần vào công tác đảm bảo ANTT; các đơn vị thường xuyên triển khai các đợt cao điểm truy quyét tấn công trấn ấp tội phạm, ban hành các văn bản thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tập trung đấu trạn xử lý các đối tượng, băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, hoạt động, tụ điểm phức tạp về TTXH; phối hợp làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cu trú, quản lý người nước ngoài, quản lý phương tiện công cụ hỗ trợ, đảm bảo tốt công tác PCCC, trât tự ATGT, trật tự công cộng... 

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận nêu những khó khăn, vướng mắc đồng thời trao đổi , chia sẽ kinh nghiệp, cách làm hay nhằm thực hiện tốt nhiêm bảo đảm ANTT, phát huy tính hiệu quả của mô hình trong thời gian tiếp theo.

Qua 5 năm thực hiện mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh đã có 2 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen;

5 tập thể, 5 các nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các lực lượng tham gia mô hình đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn thị xã Kỳ Anh tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra nhiều thách thức khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống tội  phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của TX Kỳ Anh cần ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và quy chế hoạt động mô hình này, các thành viên tham gia thực hiện mô hình căn cứ chức năng nhiệm vụ để phối hợp sữa đổi bổ sung các quy chế hoạt động phù hợp tình thực hiện nhiệm vụ hiện nay qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình; ban lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo duy trì phát huy hiệu quả mô hình; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, đề ra các giải pháp nhằm phát hyy hiệu quả mô hình; kịp thời tuyên dương biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo ANTT; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, vài trò của lực lương vũ trang, trong đó Công an TX Kỳ Anh đóng vai trò nóng cốt  trong công tác đảm bảo ANTT, chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu các giải pháp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn; nâng cao nhận thức của các cơ quan doanh nghiệp trong công tác tự bảo vệ; phát hủy trách nhiệm của các xã phường, các đơn vị trong công tác phối hợp trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp giải quyết các tình huống có thể phát sinh; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy tình thần, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các lực lương thực hiện phối hợp trong công tác năm tình hình, tham mưu, kịp thời trao đổi thông tin, tiếp nhận xử lý tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh , không để hình thành điểm nóng… góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND thị xã Kỳ Anh cũng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự Công ty Formosa Hà Tĩnh và tổ chức ký kết quy chế thực hiện
 

Anh Cường