Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”

Đảng bộ Công an huyện Hương Sơn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Hội nghị đã sơ kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Cuộc vận động lớn do Bộ Công an phát động trong Đảng bộ Công an huyện đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, từ đó vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân. Đảng bộ Công an huyện tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, biểu dương kịp thời các gương điển hình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
 
Cũng trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm trong bảo vệ ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; 78 lượt tập thể, 192 cá nhân đã được các cấp khen thưởng.
Hội nghị đã nghe các phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay, biện pháp mới, làm rõ thêm kết quả, thành tích mà Đảng bộ và toàn lực lượng Công an huyện đạt được trong phong trào đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.
 
Nhân dịp này, Đảng bộ Công an huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Ánh Dương, Công an Hương Sơn