Tài chính Công an Hà Tĩnh phục vụ hiệu quả công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất

Cách đây 75 năm, ngày 17/4/1946 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Nghị định số 331/TC lập một quỹ ứng tại Nha Công an Việt Nam, trong đó quy định: Nay đặt tại Nha Công an Việt Nam một quỹ ứng là 50.000 đồng để chi các khoản kinh phí cần thiết. Việc chi tiêu do một hội đồng gồm Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam, Phó Giám đốc Nha và Chủ sự văn phòng đảm nhiệm.Với việc được Nhà nước giao một quỹ ứng, cùng với quy định quy chế chi tiêu, có tổ chức tài chính, kế toán và bộ phận cán bộ được phân công làm công tác tài chính, kế toán, để đánh dấu sự kiện này, Bộ Công an đã xác định ngày 17/4 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Tài chính CAND. Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Tài chính CAND, lực lượng Tài chính Công an Hà Tĩnh đã từng bước phát triển, trưởng thành về mọi mặt, phục vụ tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Cách đây 75 năm, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền về tay nhân dân, hệ thống tổ chức CAND được hình thành; mọi nhu cầu chi tiêu phục vụ cho hoạt động, đảm bảo chế độ đãi ngộ về vật chất cho cán bộ chiến sĩ Công an ở cơ quan Bộ do ngân sách Trung ương đảm bảo, ở địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo. Thời kỳ này đất nước ta đang ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, kinh tế vô cùng khó khăn, chúng ta phải đồng thời chiến đấu với thù trong, giặc ngoài. Để đảm bảo công tác, chiến đấu, mỗi cơ quan và cán bộ, chiến sĩ Công an đã phải tăng gia, sản xuất tại chỗ với phương châm tự túc, tự cấp. Trong giai đoạn này, tổ chức đảm nhiệm công tác tài vụ, kế toán là một bộ phận nằm trong văn phòng cơ quan Công an các cấp. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, hòa bình lập lại ở miền Bắc, đất nước bước vào thời kỳ mới với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Bối cảnh lịch sử đó đặt ra nhiệm vụ công tác Công an hết sức nặng nề, đòi hỏi bộ máy tổ chức, biên chế, đảm bảo kinh phí cho lực lượng Công an phải được đổi mới, củng cố, kiện toàn. Ngày 10-5-1958, Bộ Công an đã có Công văn số 521-V8/1 quy định Phòng Tài vụ quản trị là đơn vị trực thuộc Bộ có nhiệm vụ đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của cơ quan Bộ Công an và bước đầu có nhiệm vụ đảm bảo tài chính mang tính toàn ngành và cảnh trang cho lực lượng Cảnh sát nhân dân (đây là đơn vị tiền thân của Cơ quan Tài chính Bộ Công an). Năm 1959, để tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ quan tài vụ của Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính trong tình hình mới, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Phòng Tài vụ - Kế hoạch trực thuộc Bộ Công an với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý tiền, vật tư và kiến thiết. Ngày 20-10-1961, Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về lập và chấp hành ngân sách nhà nước. Trong thời kỳ này, cơ quan tài vụ, kế hoạch từ Bộ đến các đơn vị, địa phương đã tham mưu tích cực cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các khu, sở, ty trong việc lập dự toán ngân sách, sử dụng ngân sách, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm… của ngành Công an theo đúng kỷ luật tài chính và quy định của điều lệ, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích…Sau ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 6/6/1975, Quốc hội khóa V ra Nghị quyết hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Công an lấy tên là Bộ Nội vụ. Cơ quan tài chính, hậu cần của Bộ cũng được củng cố, kiện toàn với Quyết định số 08/CP, ngày 21-1-1977 của Hội đồng Chính phủ. Theo đó, Vụ Tài vụ - Vật tư được tách thành Vụ Tài vụ và 4 Vụ, Cục chuyên ngành hậu cần. Để giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác tài chính, tài sản của lực lượng CAND, ngày 25-11-1985, Bộ đã có Quyết định số 436/QĐ-BNV quy định nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Vụ Tài vụ. Đối với Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức tài chính, kế toán cũng được kiện toàn. Đi đôi với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán được bố trí từ Bộ đến các đơn vị sử dụng ngân sách được củng cố cả về số lượng cũng như chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài chính, tài sản của các cấp Công an trong từng thời kỳ. Tài chính CAND đã được xây dựng thành một lực lượng có tổ chức từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương, có chức năng, nhiệm vụ cụ thể; công tác tài chính trở thành một bộ phận quan trọng trong tổ chức bộ máy và hoạt động của CAND.
Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng Tài chính CAND, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tài chính Công an Hà Tĩnh đã khẳng định được vai trò quan trọng trong công tác Công an. Dù trong giai đoạn lịch sử nào, lực lượng Tài chính Công an Hà Tĩnh đã linh hoạt, sử dụng khéo léo và hợp lý nguồn tài chính, phục vụ tốt các mặt công tác công an, góp phần củng cố và xây dựng Công an Hà Tĩnh ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm thường xuyên, đột xuất.
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Tài chính Công an Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, vững vàng về ý chí và nghị lực. Tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, cấp uỷ chính quyền địa phương hỗ trợ và cấp kinh phí để mua các trang thiết bị phương tiện thông tin, các phương tiện nghiệp vụ, các loại vũ khí cần thiết để triển khai các kế hoạch, phương án có tính chiến lược như: phòng chống gián điệp biệt kích, xây dựng phòng tuyến an ninh xâm nhập qua biên giới, bờ biển, bắt cóc ngư dân... góp phần làm trong sạch địa bàn. Những kết quả trấn phản, dẹp yên các vụ bạo loạn, đánh đúng, đánh trúng các toán gián điệp biệt kích ở Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên... là những chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an Hà Tĩnh; trong đó có phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng Tài chính Công an Hà Tĩnh.
Là một bộ phận trong công tác Hậu cần CAND, lực lượng tài chính còn tổ chức tốt việc tiếp nhận, quản lý cấp phát kinh phí cho cán bộ chiến sĩ, cho hàng vạn dân công thanh nhiên xung phong tiếp lương, tải đạn phục vụ kháng chiến, góp phần làm nên chiến thắng Điện biên phủ trên không chấn động địa cầu. Thực hiện công cuộc cải tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, lực lượng Tài chính Công an Hà Tĩnh đã kịp thời kiện toàn đội ngũ, chuyển hướng hoạt động phù hợp với tình hình mới. Để giải quyết khó khăn kinh phí, đời sống, lực lượng Tài chính đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh phát động phong trào thực hành tiết kiệm “Vì miền nam ruột thịt” góp phần huy động nguồn vật lực tại chổ mua sắm trang cấp các loại máy ảnh, máy chữ, máy ghi âm, va li khám nghiệm, quản lý cấp phát quân trang, vũ khí cho CAND vũ trang, phương tiện xe chữa cháy, máy bơm nước cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn ANTT, góp phần bảo vệ thắng lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. Trong khói lửa ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Tài chính đã cùng chung lưng, đấu cật với các lực lượng nghiệp vụ khác xây dựng kho tàng, lán trại, mua sắm vật tư dự trữ cần thiết, phục vụ công tác chiến đấu của toàn lực lượng.
Dấu ấn đậm nét của lực lượng Tài chính Công an Hà Tĩnh thể hiện sau ngày tái lập tỉnh năm 1991. Những ngày đầu, cơ sở vật chất từ Công an tỉnh đến Công an các huyện, thị hầu như chưa có, phải ở tạm nhà dân. Xác định được vai trò, trách nhiệm vụ của mình, những người làm công tác Tài chính Công an Hà Tĩnh đã thống nhất ý chí, đồng tâm hiệp lực, chủ động liên hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ công an, cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời tham  mưu đề xuất lãnh đạo công an tỉnh có phương án tập trung ưu tiên kinh phí phục vụ công tác trọng tâm, cấp bách để nhanh chống tháo gỡ khó khăn, ổn định nơi ăn ở, nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ. Những chiến công tiêu biểu những ngày đầu tái lập tỉnh như: tiêu diệt tên cướp nguy hiểm Nguyễn Văn Thường; đấu tranh triệt phá và bắt gọn 8 đối tượng cầm đầu gây rối ANTT, phá hoại cuộc bầu cử HĐND 3 cấp ở xã Trung Lương; ổn định tình hình ở các điểm nóng: Đậu Liêu - Thị xã Hồng Lĩnh; Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên; Hoà Hải - Hương Khê; Điều tra triệt phá hàng trăm tụ điểm phức tạp và nhiều chuyên án lớn... đều có dấu ấn đậm nét của lực lượng Tài chính Công an tỉnh nhà.
Đặc biệt những năm gần đây khi các thế lực thù địch và bọn tội phạm ngoài âm mưu thâm độc, chúng còn triệt để lợi dụng tính hai mặt của cơ chế thị trường và toàn cầu hoá về kinh tế, sử  dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, phương tiện kỹ thuật hiện đại để chống phá ta về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội...Đặt ra nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho lực lượng Công an nhân nói chung, lực lượng Tài chính nói riêng hết sức nặng nề. Nhanh nhạy nắm bắt được vấn đề có tính chiến lược ấy, lực lượng Tài chính đã kịp thời tham mưu cho Ban giám đốc các kế hoạch, phân bổ, sử dụng nguồn tài chính phù hợp với yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng; chủ động những cân đối, bảo đảm ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm và thứ tự ưu tiên, đáp ứng được nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng nội dung, hiệu quả và tiết kiệm. Trong đó tập trung ưu tiên mua sắm trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị phương tiện kiểm tra, kiểm soát, tuần tra cơ động chiến đấu... đã mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác, chiến đấu, phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ trên nhiều lĩnh vực như: trang bị phương tiện thiết bị cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trại tạm giam, lực lượng trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, phòng chống tội phạm ma tuý, đầu tư chiều sâu các phòng thí nghiệm, hệ thống máy tính, thông tin liên lạc... giúp cho lực lượng công an đủ phương tiện phòng chống các tội phạm và phục vụ các cuộc diễn tập phương án A2, phòng chống bão lụt cứu hộ, cứu nạn...
Bám sát khẩu hiệu hành động “ Chủ động – Nêu gương - Kỹ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”, đồng thời triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “ Xây dựng phong cách  người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác do Công an tỉnh phát động. Những năm qua nhờ sự nổ lực, cố gắng của Ban giám đốc, sự nhanh nhạy của lực lượng Tài chính đã kịp thời tranh thủ được các nguồn lực tài chính của Bộ Công an, của Cấp ủy, chính quyền địa phương nên công tác xây dựng cơ bản của Công an tỉnh đã đạt được những thành tích to lớn. Ngoài trụ sở làm việc của Công an tỉnh của khối cảnh sát các phòng nghiệp vụ như:  Cảnh sát 113, PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông, Trại tạm giam thì trụ sở làm việc của Công an các thành phố, huyện, thị, công an các phường, trạm cũng được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh. Nhiều đơn vị Công an Huyện đã có bước đột phá trong công tác xây dựng cơ bản, điển hình như Công an huyện Hương Khê, Thị xã Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Thạch Hà, Đức Thọ… Trong điều kiện khó khăn ngoài việc phát huy nội lực, sự giúp đỡ của chính quyền cấp huyện, thị xã và đầu tư của ngành, đến nay đã xây dựng được trụ sở khá hoàn chỉnh, động viên cán bộ chiến sĩ, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đặc biệt, sau khi thực hiện chủ trương đưa Công an chính qui về đảm nhiệm chức danh công an xã, phường, thị trấn, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo điều kiện cho CBCS làm việc. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Tài chính phân bổ, điều tiết kinh phí để mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ các mặt công tác; đồng thời đề xuất Bộ, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng này.
Hàng năm, lực lượng Tài chính Công an Hà Tĩnh còn cung cấp mua săm phương tiện, kinh phí cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo huấn luyện, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ tốt các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, đón tiếp các đoàn khách quốc tế, trong nước về thăm và làm việc tại Công an Hà Tĩnh. Thường xuyên chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho CBCS, trang thiết bị dụng cụ y tế hiện đại cho bệnh xá không ngừng nâng cao công tác khám chữa bệnh và làm tốt công tác điều dưỡng, nghỉ ngơi theo chế độ hàng năm của CBCS. Để góp phần hạn chế lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, phòng chống tham nhũng, những năm qua lực lượng Tài chính Công an tỉnh thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra tài chính, tài sản tại các đơn vị cơ sở, đơn vị sử dụng ngân sách. Triển khai chương trình hành động thực hiện luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và ký cam kết thực hiện của các đơn vị Công an tỉnh.
Đặc biệt, trong thời gian gần đây khi cả nước bị tác động lớn bởi biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19. Lực lượng Tài chính Công an tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành các kế hoạch định hướng nhiệm vụ tài chính, ngân sách; hướng dẫn cho đơn vị về định hướng dự kiến nhiệm vụ tăng, giảm kinh phí bảo đảm của từng khâu, từng nhiệm vụ, từng hạng mục giúp các đơn vị chủ động phần bổ nguồn kinh phí. Ngoài ra, tập trung được nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý và sử dụng ngân sách, bảo đảm tuân thủ pháp luật của Nhà nước về tài chính, ngân sách... Có thể nói, dẫu ở thời điểm nào, những cán bộ chiến sĩ làm công tác Tài chính luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tuỵ trước công việc được giao, làm tốt công tác tài chính, phục vụ tốt các mặt công tác công an thường xuyên cũng như đột xuất.
Với những thành tích đã đạt được qua 75 năm lực lượng Tài chính Công an Hà Tĩnh đã được tặng nhiều phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng, Bộ Công an tặng Bằng khen; đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; chi bộ luôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen về các thành tích xuất sắc trong công tác. Sự ghi nhận đó là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác Tài chính Công an Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Hậu cần – Kỹ Thuật