Tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn

Sáng ngày 15/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh chủ trì tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh

Theo đó trong thời gian vừa qua Công an các đơn vị, địa phương mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC đã nỗ lực cố gắng triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Qua đó, công tác PCCC đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả rõ rệt, ngăn chặn và kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Hội nghị đã làm rõ những ưu, khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân trong việc về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn thời gian qua và thực hiện có hiệu quả các biện pháp này trong những năm tiếp theo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy lớn gây ra, đặc biệt nâng cao trách nhiệm của các lực lượng có liên quan trong công tác PCCC.
 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực đã đạt được trong phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, mà chủ công trong công tác này là lực lượng Cảnh sát PCCC toàn quốc. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về PCCC…; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC, thông qua báo chí, người dân có thể phát hiện các cơ sở thiếu sót về PCCC; tổ chức tốt phương châm 4 tại chỗ, phòng ngừa là chính, tính mạng con người là trên hết…
 

Ngà Cường