Tăng cường công tác tác đảm bảo ANTT  trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội…

Sáng 11.5, Công an tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lễ ký kết kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BHXHVN ngày 21/01/2022 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc qia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Dự và chủ trì lễ ký kết có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà - Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh thông qua nội dung kế hoạch quy chế phối hợp..
Theo đó, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành ký kết quy chế, cùng nhau phối hợp triển khai thực hiện các nội dung như: Trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ đảm bảo an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị theo đúng pháp luật, quy định của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh; đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức; thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với CBCS Công an nhân dân, công nhân Công an, người làm việc theo hợp đồng lao động,thân nhân cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, thân nhân công nhân Công an; đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan đơn vị trực thuộc và tại các địa bàn cơ sở thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh; phối hợp trong công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành.


Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại lễ ký kết...
 Phát biểu tại lễ ký kết, Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cáo công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thời gian qua, đồng thời  khẳng định việc ký chế phối hợp giữa 2 ngành là rất quan trọng và cần thiết, góp phần tăng cường trách nhiệm giữa hai cơ quan trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm ý tế trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ký kết
Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh, cấp các huyện, thành phố, thị xã của hai ngành triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch đã được ký kết, và hằng năm sẽ có báo cáo kết quả thực hiện để lãnh đạo hai ngành có đánh giá cụ thể về hiệu quả trong công tác phối hợp giữa 2 ngành, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết kế hoạch quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BHXHVN ngày 21/01/2022 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc qia,
bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Anh Cường