Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương

Vừa qua, ngày 17/9/2020, Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh do đồng chí Trung tá Nguyễn Tiến Trinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác tài chính của Đảng đối với Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện các mặt công tác của đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm, trong đó chú trọng việc lãnh đạo, đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng như: xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm và quy chế làm việc theo đúng hướng dẫn, quy định; thực hiện hướng dẫn của cấp trên về công tác tài chính Đảng…
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động qua giá, sát cho thấy bản thân đồng chí Bí thư đã thực hiện nghiêm túc, thể hiện được vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh, tác phong, phẩm chất của người lãnh đạo. Đồng chí luôn phát huy tích cực vai trò của người đứng đầu, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong công tác, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong đơn vị. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an và nơi cư trú.
Thời gian tới, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy tiếp tục phát huy trách nhiệm, gương mẫu, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Tiếp tục nắm vững các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với các mặt công tác kiểm tra, giám sát, công tác tài chính Đảng, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cẩm Nhung (Cơ quan UBKT)