Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, từ ngày 17/3/2021 đến ngày 31/3/2021, Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Trinh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025,  thực hiện Quy định số 01-Qđi/ĐUCA, ngày 24/4/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Qua giám sát, Cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quán triệt, tổ chức thực hiện hướng dẫn của cấp trên về xây dựng quy chế làm việc của chi bộ. Việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gắn với trách nhiệm cá nhân theo lĩnh vực phụ trách. Chi bộ đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm, thực hiện quy định của Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm nêu gương, gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương với việc thực hiện các phong trào, các đợt thi đua khác. Qua thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu, nỗ lực đạt được nhiều thành tích, kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.
 
Đồng chí Nguyễn Vinh Cảnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy trình bày báo cáo kết quả thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương

Qua giám sát đối với đồng chí Bí thư Chi bộ cho thấy bản thân đồng chí Bí thư đã chỉ đạo xây dựng triển khai việc thực hiện quy chế làm việc và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Các mặt công tác của đơn vị được duy trì, thực hiện theo đúng quy chế làm việc của đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đồng chí đã thể hiện vai trò gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của đơn vị. Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, tỷ lệ đấu tranh, triệt phá các đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy lớn được nâng lên, từng bước kiểm soát tình hình, kiềm chế cơ bản hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Bản thân đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh, tác phong, phẩm chất của người lãnh đạo.
Thời gian tới, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp tục phát huy trách nhiệm, gương mẫu, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Tiếp tục nắm vững các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với các mặt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và xây dựng tập thể Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Cẩm Nhung (Cơ quan UBKT)