Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Phòng Cảnh sát Môi trường phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường tại các nhà máy sản xuất trên địa bàn Hà Tĩnh

Chiều ngày 01/11, Phòng Cảnh sát Môi trường tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo về môi trường tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải. Chủ trì buổi phổ biến pháp luật có đồng chí Thượng tá Hoàng Bá Khanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường cùng các báo cáo viên của Công an tỉnh. Dự buổi tuyên truyền có đại diện lãnh đạo cùng CBCNV Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải là một doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Tĩnh với lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn, gạch ngói không nung công nghệ cao và thi công xây dựng công trình.
 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại Cty TNHH Viết Hải

 
Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh nằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính phủ và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải nhằm giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường, qua đó hướng dẫn cho CBCNV các kiến thức thực tế về việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công các dự án trên địa bàn.
 

Thượng tá Hoàng Bá Khanh - P. Trưởng phòng CSMT chủ trì buổi làm việc

 
Tại buổi làm việc, các báo cáo viên Công an tỉnh thuộc Phòng Cảnh sát môi trường phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; phổ biến các nội dung về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt trong Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 

Tổ công tác Phòng CSMT khảo sát thực tế tại nhà máy sản xuất bê tông Viết Hải

 
Cùng với việc thông qua các văn bản quy phạm pháp luật và quá trình khảo sát thực tế tại khu vực nhà máy sản xuất bê tông của Công ty TNHH Viết Hải, các báo cáo viên của Phòng Cảnh sát môi trường cũng chỉ ra những tồn tại, các điểm nhạy cảm dễ phát sinh về ô nhiễm môi trường như hệ thống thoát nước của nhà máy sản xuất bê tông, điểm tập kết các loại chất thải nguy hại…Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo tiêu chí phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường sống trong sạch cho dân sinh sinh sống gần các dự án đang thi công của Công ty.


Kiểm tra nơi tập kết các loại chất thải

 
Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Thượng tá Hoàng Bá Khanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đề nghị nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác trong công tác bảo vệ môi trường. Từ đó chủ động trong xử lý, giải quyết các phát sinh khi có sự cố môi trường xảy ra; tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất và các dự án đang thi công.
 

Phòng CSMT tặng Bộ luật Bảo vệ môi trường cho đại diện Công ty.

 
Sau khi được phổ biến các kiến thức về pháp luật về bảo vệ môi trường, ông Trần Văn Viết, Tổng giám đốc, đại diện công ty bày tỏ lòng cảm ơn và cho rằng đây là một hoạt động rất thiết thực của lực lượng Công an trong việc phổ biến các kiến thức pháp luật cho CBCNV của Công ty. Qua đó, ông Viết mong muốn thời gian tới, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh tổ chức định kỳ các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường với sự tham gia đông đảo của CBNV của công ty để từ đó nâng cao kiến thức, năng lực, giữ gìn và bảo vệ môi trường  nhằm giúp đỡ công ty ổn định và phát triển bền vững trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhà.

Đức Quang