Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tập huấn chuyển đổi số trong Công an nhân dân

Sáng ngày 6/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong Công an nhân dân năm 2023 bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Bộ Công an tới điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên đề chuyển đổi số thuộc các phòng chức năng trong Công an tỉnh. Hội nghị được chuyển tiếp đường truyền kết nối về Công an 13 huyện, thành phố, thị xã trong Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn đồng chí Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức lớp tập huấn trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, qua đó giúp cán bộ chiến sỹ nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Bộ trong quá trình thực hiện chuyên đổi số, dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác số hóa hồ sơ, hành chính công hiện nay. Góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, từng bước chuyển từ mỗi trường làm việc truyền thống sang môi trường làm việc điện tử.
Để lớp tập huấn đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an yêu cầu cám bộ chiên sỹ tại các điểm cầu tham gia tập huấn nghiêm túc, tập trung tiếp thu nội dung được truyền tải và thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn vướng mắc để được giải đáp, phục vụ công tác nghiệp vụ.

Theo đó, trong thời gian 2 ngày, hơn 12.000 cán bộ chiên sỹ tham gia lớp tập huấn tại các điểm cầu sẽ được các giảng viên thuộc lực lượng Công an và các giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội truyền tải các nội dung liên quan đến chuyên đề “Cách mạng 4.0 - chuyển đổi số thách thức và cơ hội đối với Việt Nam”; Chuyển đổi số trong Chính phủ và chuyển đổi số trong Bộ Công an; Dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ ngành công an; Hạ tầng dữ liệu, hệ sinh thái số và đảm bảo an toàn thông tin trong thời chuyển đổi số.

Hùng Nga