Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại UBND huyện Cẩm Xuyên

Ngày 18/5/2022, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức tập huấn công tác bảo vệ BMNN cho hơn 200 đại biểu là các đồng chí Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, HĐND huyện, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác văn thư, cơ yếu; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, Trưởng công an xã, Trưởng chỉ huy quân sự xã, cán bộ văn phòng Đảng uỷ, cán bộ văn phòng UBND xã trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đã phổ biến, quán triệt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
 

 
Hệ thống hoá những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; những nguy cơ có thể dẫn đến lộ, mất bí mật nhà nước và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước. Đồng thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của đại biểu.
 Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức cần nắm vững, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước. 
 

 
Qua buổi tập huấn đã bổ sung, nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức của huyện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới./.

Lê Na