Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tập huấn công tác nhân quyền năm 2020

Chiều 25/2, tại Công an tỉnh, Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2020. Dự hội nghị về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên BCĐ; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.


Toàn cảnh hội nghị
 
Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu dự tập huấn được phổ biến, quán triệt 4 chuyên đề về nhân quyền gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản, quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về nhân quyền. Thực tiễn công tác phổ biến và triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người trên địa bàn Hà Tĩnh, những khó khăn, vướng mắc và phương án giải quyết; công tác thông tin, truyền thông phục vụ yêu cầu bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền nhằm kích động biểu tình, gây rối ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh; Thực tiễn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện các chính sách  tôn giáo phục vụ công tác bảo vệ, thúc đẩy quyền con người.
 

Các đại biểu dự Hội nghị

Việc tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt làm công tác nhân quyền tại các sở, ban, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện đúng, hiệu quả các mặt công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền tại cơ quan, đơn vị mình.
 

Ông Đậu Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông "Công tác thông tin, truyền thông phục vụ yêu cầu bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới"

Qua hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền của Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng; nhận diện những thách thức và yêu cầu đặt ra đối với công tác đấu tranh về nhân quyền trong thời gian tới.
 

Bà Trần Minh Phương – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy "Một số vấn đề về thực tiễn công tác tuyên truyền trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người..."
 
Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các cấp, các ngành, các địa phương trong tham mưu triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền. Các quyền cơ bản của con người  được đảm bảo và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được cải thiện
 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Nam lưu ý, qua buổi tập huấn các các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, bảo đảm quyền con người ...trên các lĩnh vực.

Sỹ Quý – Anh Cường