Tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn thị xã

Chiều 5/7, UBND Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã dự và giới thiệu các nhiệm vụ Đề án 06.

Đề án 06 của Chính phủ có mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển KT-XH, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
 

Toàn cảnh buổi tập huấn

 
Để đảm bảo công tác triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu các đơn vị địa phương phải nắm bắt đầy đủ, nghiên cứu kỹ để hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06. Mục tiêu hướng tới phục vụ 5 nhóm tiện ích cốt lõi gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
 

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu các đơn vị địa phương phải nắm bắt đầy đủ, nghiên cứu kỹ để hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06

 
Công an Thị xã Hồng Lĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Thị ủy ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án 06 để cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung của Đề án 06. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư; cấp CCCD gắn chip, định danh điện tử; đăng ký, quản lý cư trú đảm bảo đúng chỉ tiêu, tiến độ Công an tỉnh giao.
 

 
Các đơn vị được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì, tham mưu phối hợp thực hiện nhiệm vụ căn cứ hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, chủ động rà soát, xây dựng, thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện theo yêu cầu của Tỉnh. Rà soát các quy định pháp luật có liên quan để kịp thời kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các cơ sở pháp lý, đảm bảo tính pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện thủ tục hành chính khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh. Tiến hành rà soát đội ngũ công chức, viên chức và cơ sở vật chất thuộc ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sẵn sàng các phương án và tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức cơ sở khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Làm tốt công tác truyền thông để mọi người dân được biết và thực hiện theo hướng dẫn.
 
Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông; quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, phải nhận thức đây là Đề án quan trọng, liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, người dân của doanh nghiệp.
Bảo hiểm xã hội Thị xã liên thông xử lý hồ sơ cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Liên thông xử lý hồ sơ đăng ký khai tử; Gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng. Việc khám chữa bệnh bằng CCCD thay thế thẻ BHYT.
Phòng Y tế thực hiện quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng và cấp hộ chiếu vắc xin.
Phòng Giáo dục và đào tạo triển khai các nhiệm vụ của Ngành Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện Đề án 06. Kết quả thu thấp chuẩn hóa và cập nhật thông tin định danh cá nhân học sinh, nhất là học sinh lớp 12.
Phòng Tư pháp thực hiện những nhiệm vụ của ngành tư pháp trong triển khai thực hiện Đề án 06.
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe đại diện Công an Thị xã Hồng Lĩnh giới thiệu về các nhiệm vụ Đề án 06 và 25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân kèm định danh điện tử; giải đáp những khó khăn, vướng mắc ngay tại hội nghị. Thông qua buổi tập huấn đội ngũ cán bộ thực hiện đề án 06 cấp Thị xã, cấp xã, phường sẽ nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ và triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án 06, đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án./.

HỒNG NHUNG