Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ

Sáng ngày 21/6/2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài. Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an Thị xã Kỳ Anh, Công ty Formosa Hà Tĩnh và đại diện hơn 70 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh.

Đại biểu tham dự Hội nghị
 
Hội nghị diễn ra trong 1 buổi, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên phổ biến, quán triệt các nội dung cốt lõi và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và giới thiệu Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Hội nghị nhằm giúp các công ty, doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quản lý xuất nhập cảnh; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các công ty, doanh nghiệp người nước ngoài đối với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh.
Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên đã ghi nhận những nỗ lực của Công ty Formosa trong thời gian qua và công tác đảm bảo ANTT của các đơn vị chức năng trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh, nhất là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công ty Formosa Hà Tĩnh và lực lượng Công an Hà Tĩnh; sự cần thiết của Hội nghị tập huấn để góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, cũng như quán triệt các yêu cầu để Hội nghị tập huấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị
 
Cũng tại hội nghị, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý người nước ngoài của các công ty, doanh nghiệp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.
 

Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, Thượng tá Trần Thị Ngọc - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của đại diện các công ty, doanh nghiệp tham gia tập huấn, đồng thời đề nghị các đơn vị kịp thời phổ biến, quán triệt và tuyên truyền nội dung Hội nghị tập huấn cho người nước ngoài, người lao động trong công ty, doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo ANTT nói chung và trên lĩnh vực xuất nhập cảnh nói riêng.
Thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về quản lý xuất nhập cảnh, tiếp tục phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

HUY THIỆN - QLXNC