Tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho công dân sau khi thay đổi địa giới, đơn vị hành chính

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ ngày 01/01/2020 huyện Thạch Hà có 5 xã được sáp nhập từ 15 đơn vị cấp xã cũ có địa giới hành chính và tên gọi mới. Trước sự thay đổi như vậy, nhiều công dân trên địa bàn tỏ ra băn khoăn, lo lắng về một số giao dịch hành chính liên quan đến giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu… gặp khó khăn, trở ngại khi quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú còn mang tên xã cũ.

Để giúp công dân nắm vững những quy định của pháp luật về việc thay đổi một số thông tin trên giấy tờ tùy thân và yên tâm trong giao dịch hành chính có liên quan, Công an huyện Thạch Hà đã có công văn hướng dẫn Công an các xã, thị trấn sau sáp nhập tăng cường tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, nhân dân được biết, đồng thời hướng dẫn cho công dân khi cấp lại, cấp đổi chứng minh nhân dân, hộ khẩu tránh tình trạng ồ ạt đến làm thủ tục cấp đổi các loại giấy tờ trên.
 
Theo quy định của pháp luật, tại Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú năm 2013 thì “Trường hợp có sự thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quy định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu”; Điều 12 Thông tư số 35/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ “Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu”.
Đối với Chứng minh nhân dân, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ có quy định chỉ đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân khi có “Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, công dân thuộc các xã mới sáp nhập có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính (Thị trấn Thạch Hà, xã Việt Tiến, xã Nam Điền, xã Lưu Vĩnh Sơn, xã Đỉnh Bàn, xã Tân Lâm Hương) chỉ cần đến Công an xã, thị trấn điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để thực hiện giao dịch, không cần cấp đổi, thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Đối với Chứng minh nhân nếu còn giá trị sử dụng (15 năm kể từ ngày cấp) công dân vẫn sử dụng giao dịch bình thường, không cần cấp đổi, cấp lại khi chưa cần thiết.

khánh lam