Tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành tiến độ thực hiện sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân

Ngày 12/4/2021, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là kết quả triển khai, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích cực, chủ động bám sát các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; trong đó, nổi bật là đã chủ động tham mưu triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để xảy ra phức tạp; tập trung quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội; tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn.
 

Đặc biệt, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh về triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân, với vai trò, chức năng là lực lượng chủ lực, đơn vị đã đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể trong từng giai đoạn, phân công rõ trách nhiệm, chỉ tiêu của từng đơn vị, qua đó góp phần hoàn đảm bảo tiến độ 02 dự án theo yêu cầu đề ra; Công an Hà Tĩnh là địa phương đã hoàn thành 100% và là đơn vị dẫn đầu cả nước về thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh số hồ sơ hộ khẩu thông tin dân cư trên phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trước thời hạn Bộ Công an giao; về Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, tính đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận gần 400.000 hồ sơ cấp CCCD, đảm bảo đến ngày 10/6/2021 hoàn thành việc cấp 1,1 triệu thẻ CCCD với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.
 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần, nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ. Thời gian tới, một số mặt công tác chuyên môn sẽ có những khó khăn, tiềm ẩn phức tạp; đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt tập trung trọng tâm vào các ngày Lễ lớn của đất nước, tuyệt đối không để xảy ra phức tạp; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, quản lý chặt chẽ cơ sở kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; chỉ đạo Cảnh sát trật tự tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm.
 Đối với Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất cấp, quản lý thẻ căn cước công dân tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa để định hướng dư luận, đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái; kịp thời tham mưu giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Công an các địa phương, đảm bảo công tác cấp CCCD của toàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ đề ra; chủ động tham mưu bố trí nguồn lực cán bộ, cơ sở vật chất khi tiếp nhận và sử dụng các bộ thiết bị để phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD; tiếp tục chỉ đạo rà soát, làm sạch thông tin dân cư trên phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” trên cơ sở các thông tin có căn cứ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân./.

Xuân Đồng