Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tập trung tuyên truyền đến người dân về cách thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về cư trú cũng như phương thức khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến từng người dân.

Chiều 9/1, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn khai thác, sử dụng các phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (gọi tắt là Nghị định 104);

Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 13 huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến các nội dung của Nghị định 104 do Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) trình bày.

Theo đó, Nghị định 104 đã bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, dịch vụ công thuộc nhiều lĩnh vực, công dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú (CCCD, CMND, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư); bãi bỏ, thay thế một số cụm từ liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội…

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) quán triệt một số nội dung liên quan tại hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền cũng đã hướng dẫn 7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chip hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị.

7 phương thức gồm:

Công dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng: thiết bị đầu đọc mã QR code trên thẻ CCCD đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sử dụng thiết bị đầu đọc chip trên thẻ CCCD đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia; tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;

Khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú; sử dụng giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Dương Kim Nga hướng dẫn cách khai thác thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Tiếp đó, Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Dương Kim Nga cũng đã hướng dẫn cách khai thác thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và được thành viên Tổ công tác Đề án 06 giải đáp, làm rõ.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Cư trú, Đề án 06, Nghị định 104 của Chính phủ; về lợi ích, hiệu quả và cách thực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến từng người dân.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh kết luận hội nghị.

Các địa phương cần thành lập Tổ công tác Đề án 06 do Chủ tịch UBND cấp huyện làm tổ trưởng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và bố trí cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa để hướng dẫn, giải đáp cho công dân đối với các vướng mắc phát sinh; tổ chức sơ kết, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Các thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh cần thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc để được xem xét, giải quyết.

Thùy Dương - Đức Quang