Thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến ngành công an

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì họp thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết liên quan đến ngành Công an để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.


Chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, chiều 28/10, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp.

Sau khi nghe Công an tỉnh báo cáo nội dung Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp, các đại biểu tham dự cho rằng: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 căn cứ vào Nghị định 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Công an nhân dân; Luật Đầu tư công… Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Đề án là đúng thẩm quyền, luật định.

Các cơ quan chuyên môn đã tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn. Từ đó, đề xuất phương án xây dựng phù hợp với tình hình thực tế và nguồn lực sẵn có. Quá trình xây dựng, Đề án đã được lấy ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh.


Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Công an. Nghiên cứu ban hành thiết kế mẫu trên cơ sở xem xét kỹ về quy mô, hạng mục đầu tư các công trình để đáp ứng yêu cầu công năng sử dụng; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng và giảm thời gian thực hiện.

Có giải pháp tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những trường hợp phát sinh. Cần tranh thủ nguồn kinh phí của Trung ương, Bộ Công an để tăng mức hỗ trợ cùng nguồn ngân sách địa phương triển khai thực hiện Đề án đảm bảo mục tiêu đã đề ra.


Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa: Việc ban hành các Nghị quyết là đúng thẩm quyền, luật định.

Về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026, các đại biểu tham dự đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kịp thời.

Việc ban Nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền nhằm mục đích huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các điều kiện đảm bảo về kinh phí, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.


Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga: Quá trình xây dựng các tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết đã lấy ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành, thực hiện đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tiễn

Đại biểu nhất trí với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026. Đồng thời, cho rằng, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, công tác phòng chống ma túy ngày càng cam go, quyết liệt, trong khi đó, nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 là cần thiết.


Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh.

Việc ban hành các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết liên quan đến ngành Công an là đúng thẩm quyền, luật định. Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh, Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự để tiếp tục hoàn thiện các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo Báo HT