Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh - 57 năm xây dựng và trưởng thành

Trong chặng đường xây dựng và phát triển của lực lượng Công an nhân dân luôn có dấu ấn của lực lượng Thanh tra CAND. Nhận thức được vai trò của mình trước đòi hỏi của thời kỳ mới, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh không ngừng trưởng thành về mọi mặt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cách đây 57 năm, ngày 28/5/1967, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ký Quyết định số 295/QĐ-BCA thành lập Ban thanh tra Bộ Công an. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Thanh tra CAND và từ đó đến nay ngày 28/5 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân.
Trải qua 57 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Thanh tra CAND luôn quán triệt đường lối của Đảng và Huấn thị của Bác Hồ: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”; “Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được”, coi đó là kim chỉ nam, là thước đo cho mọi hoạt động và lòng trung thành đối với Đảng, với nhân dân và sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang, hào hùng của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân, trong suốt các chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Thanh tra Công an nhân dân, Thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy tối đa bản chất anh hùng cách mạng của lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh Ninh Bình, luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thi đua, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự hướng dẫn của Thanh tra Bộ Công an, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an tỉnh góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
Với quan điểm lấy dân làm gốc, Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất. Cụ thể, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân Công an tỉnh. Ngoài ra, Thanh tra Công an tỉnh còn cử lãnh đạo, cán bộ phụ trách tham gia phục vụ Ban Giám đốc Công an tỉnh tại các phiên tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh. Trong công tác tiếp công dân cán bộ chiến sĩ Thanh tra Công an tỉnh luôn có thái độ lịch sự, khiêm tốn, hòa nhã, gần gũi, lắng nghe, giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong trong giao tiếp với nhân dân; Tiếp nhận, xử lý, giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.
Tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị cấp phòng, Công an huyện, thành phố đã bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thanh tra, bảo đảm đầy đủ trên các lĩnh vực, từ công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo đúng quy định của pháp luật…Trung bình hàng năm tiến hành từ 10 đến 12 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành; chủ động tham mưu đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ban hành, thực hiện 3 cuộc kiểm tra, hướng dẫn, xác minh theo kế hoạch thanh tra năm 2024 của Công an tỉnh. Đồng thời, Quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức thanh tra từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng vượt, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn và xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện…
Với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Công an tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị tham mưu tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ như: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị Công an theo quy định; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, chiến sỹ; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đổi mới công nghệ quản lý, phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản cho cán bộ, chiến sĩ... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sỹ theo Chỉ thị 12 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được nhiều năm liền Thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đạt danh hiệu “ Đơn vị Quyết thắng”, chi bộ đơn vị luôn được công nhận là “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, “Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ”; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thanh tra Bộ Công an trao tặng các danh hiệu cao quý, bằng khen, giấy khen các loại... 
Phát huy truyển thống vẻ vang qua 57 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; trong thời gian tới, Thanh tra Công an tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, của Thanh tra Bộ Công an; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thi đua, rèn đức, luyện tài, tâm trong sáng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm vững chắc ANTT trên địa bàn, vì sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nga Nguyễn