Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thị xã Hồng Lĩnh triển khai hiệu quả việc thanh toán không dùng tiền mặt

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, qua hai năm triển khai tiện ích các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là đối với các đối tượng nhận chi trả an sinh xã hội (ASXH) qua tài khoản trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh đã có những điểm sáng nhất định.

Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số trên địa bàn Thị xã, Công an TX Hồng Lĩnh đã huy động tối đa lực lượng Công an cấp xã, phường tiến hành rà soát, làm sạch dữ liệu của các trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội, người có công. Lực lượng Công an các cấp đã chủ động gặp gỡ, tuyên tuyền vận động trực tiếp đối với từng công dân được thụ hưởng an sinh xã hội để họ hiểu rõ và dễ dàng tiếp cận, sử dụng việc nhận chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng.

Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số cộng đồng đã thành lập 3 tổ công tác gồm 21 đồng chí, thành phần gồm cán bộ chủ chốt, Công an phường cùng các đoàn thể chính trị xã hội và tổ chuyển đổi số cộng đồng của 7/7 tổ dân phố. Để vận động các đối tượng tham gia, các thành viên trong các tổ công tác vừa kết hợp việc thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của phường, của tổ dân phố và thông qua nhóm “Zalo kết nối bình yên”; vừa trực tiếp đến tuyên truyền vận động tận gia đình những người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Bác Phan Đình Viện, người dân phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh cho biết: Từ khi có chủ trương chuyển tiền lương hưu qua tài khoản ngân hàng, tôi cũng như người dân thấy rất hợp lý, thuận tiện. Tôi không cần phải đến trực tiếp để nhận tiền mặt, thay vào đó tiền chuyển vào tài khoàn rất an toàn, giúp tiết kiệm thời gian đi lại rất nhiều.
Đến nay, phường Đức Thuận đã trở thành đơn vị cấp phường, xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về đích trong việc vận động 100% đối tượng mở tài khoản để triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, với 339/339 tài khoản đã được mở để nhận chi trả ASXH.
TX Hồng Lĩnh đang là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh trong việc thực hiện chi trả ASXH không dùng tiền mặt cho các đối tượng thụ hưởng. Thời gian qua, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại các phường, xã và các tổ chức này đã hoạt động có hiệu quả, có những cách làm hay trong quá trình triển khai. Trực tiếp đồng chí Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số các phường, xã đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác gồm nhiều lực lượng như cán bộ chính sách, Công an, thành viên các hội gồm cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng... giao chỉ tiêu và tổ chức đến tận nhà công dân để tuyên truyền, vận động công dân mở tài khoản ngân hàng. Định kỳ hằng ngày, hằng tuần và và đột xuất, ban chỉ đạo chuyển đổi số phường, xã và tổ chuyển đổi số cộng đồng các thôn, tổ dân phố tổ chức giao ban để phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc” cho các thành viên, đánh giá kết quả đạt được và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai.

Trung tá Phạm Minh Tài, Đội trưởng đội QLHC về TTXH, Công an TX Hồng Lĩnh cho biết: “Qua hai năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Thị xã Hồng Lĩnh nói riêng, cùng với nhiều kết quả đã đạt được, TX Hồng Lĩnh cũng đang tích cực đẩy mạnh các tiện tích khác, trong đó chú trọng đến việc triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trên nhiều lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn TX”.

Hồng Nhung - Sỹ Quý