Thông báo giải pháp tiếp nhận hồ sơ XNC phục vụ Nhân dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19

“Thực hiện Công văn số 3685/UBND-PC1 ngày 13/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 1177/CAT-TM ngày 14/6/2021 của Công an tỉnh về việc tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thông báo nội dung như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của đơn vị.
2. Công dân trên địa bàn tỉnh (không thuộc địa điểm phong tỏa) trong trường hợp cấp thiết nếu có nhu cầu đề nghị cấp Hộ chiếu, Giấy thông hành trực tiếp liên hệ qua “đường dây nóng” điện thoại, zalo: 0983598249 hoặc 0912882959 để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, địa chỉ: số 15, ngõ 1, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Cơ quan, doanh nghiệp, người nước ngoài trên địa bàn tỉnh (không thuộc địa điểm phong tỏa) nếu có nhu cầu đề nghị giải quyết các thủ tục liên quan đến người nước ngoài trực tiếp liên hệ qua “đường dây nóng” điện thoại hoặc Zalo: 0934566648 hoặc 0984069485 để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, địa chỉ: số 15, ngõ 1, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp hồ sơ.
(Thành phần hồ sơ và phí, lệ phí tham khảo tại chuyên mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ https://congan.hatinh.gov.vn/. Lưu ý: Tờ khai đề nghị cấp Hộ chiếu, Giấy thông hành có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi cư trú).
4. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh:
- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khi tiếp nhận được hồ sơ của cơ quan, doanh nghiệp, công dân, NNN chuyển đến qua đường bưu điện, thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ hợp lệ tiến hành thông báo bằng văn bản cho cơ quan, doanh nghiệp, công dân, NNN biết về yêu cầu nộp nộp phí, lệ phí theo quy định qua số tài khoản: 52010000088918 ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh. Thời gian giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm phí, lệ phí được nộp vào tài khoản.
- Thực hiện trả kết quả hồ sơ xuất nhập cảnh cho công dân và người nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích.
5. Thời gian tiếp nhận các thủ tục hành chính (qua đường bưu điện) được thực hiện trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 14/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Xin trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết, thực hiện !”

PHÒNG QLXNC