Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá đối với lô tang vật vi phạm hành chính …

Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật. Địa chỉ: Số 40, đường Đặng Dung, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, tổ chức đấu giá gồm:
 01 xe ô tô Volkwagens màu vàng; 01 xe ô tô Lexus 570 màu đen; 01 xe ô tô Landrover màu xanh đen; 01 xe ô tô Landrover màu trắng;  01 xe ô tô Huyndai santafe màu trắng; 01 xe ô tô Kiasportage màu đen; 01 xe mô tô Ducati màu đỏ.

* Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 85 điểm.

 KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)
 
TT NỘI DUNG Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú
I Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá 22  22  22
1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá  11 11  11
2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá  8 8  8 
3 Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 2   2  2
4 Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến 0  0  0 
5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1  1   1
II Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả  22 22   22
1 Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan  4 4   4
2 Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao  4 4  4 
3 Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá 4   4  4
4 Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá 4   4  4
5 Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá 3  3  3 
6 Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 3   3 3 
III Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 34   31  31
1 Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá  5 3  3
2 Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm 12  10 10
3 Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) 5  4   4
4 Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 2  2   2
5 Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 4   3  3
6 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng 2  5  5 
7 Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động  3 3   3
8 Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn  1 1   1
IV Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp 4  5   5
1 Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính      
2 Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) 4     
3 Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)    5  5
V Đã hợp đồng với Văn phòng Cơ quan CSĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu giá thành công tài sản  5 5  0 
  Tổng số điểm 87 85 80
VI Số điểm bị trừ theo Điều 5 Thông tư 02/2022 Bộ Tư Pháp ngày 08/02/2022
 
17,4 0 0
Tổng số điểm 69.6   85 80 


 

PV