Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo lịch khám sức khỏe sơ tuyển vào các Trường CAND năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân, Tuyển sinh kết hợp tuyển chọn theo Đề án 01 như sau:

1. Thời gian: 02 ngày, 28, 29/5/2020;
Buổi sáng: Từ 7h đến 11h30 ;
Buổi chiều: Từ 14h đến 17h30.

Ngày Buổi Đơn vị
28/5/2020 Sáng - Thí sinh Nam các đơn vị Công an cấp huyện;
- Thí sinh Nam đăng ký sơ tuyển theo Đề án 01: Tuyển sinh kết hợp tuyển chọn Đại học PCCC
  Chiều Chiến sĩ nghĩa vụ phòng PC07, PC10, PC11, PK02, Trại giam Xuân Hà
29/5/2020 Sáng Thí sinh Nữ các đơn vị Công an cấp huyện2. Địa điểm: Bệnh xá Công an tỉnh (Số 18, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).
3. Lệ phí khám sức khỏe (do Bệnh xá Công an tỉnh thu lệ phí), gồm:
- Lệ phí xét nghiệm: (do Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Tĩnh quy định)
    Xét nghiệm ma túy tổng hợp: 450.000đ
    Xét nghiệm HIV: 52.000đ
    Xét nghiệm viêm gan B: 52.000đ
- Lệ phí khám sức khỏe: 80.000đ
     Tổng: 634.000đ
Lưu ý: - Khi đến khám sức khỏe thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân và lệ phí khám sức khỏe.
          - Ngày 4/6/2020, Công an cấp huyện, Các đơn vị cấp phòng có chiến sĩ nghĩa vụ cử cán bộ về Phòng Tổ chức cán bộ để nhận kết quả sơ tuyển.
          - 8 giờ ngày 05/6/2020 thí sinh đến Công an huyện, Thành phố, thị xã (nơi đăng ký sơ tuyển) và được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân. Đối với chiến sĩ nghĩa vụ do đơn vị công tác thông báo kết quả khám tuyển và hướng dẫn làm hồ sơ./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH