Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo lịch khám sức khỏe tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Công an Hà Tĩnh thông báo lịch khám sức khỏe tuyển sinh cho các thí sinh đăng ký xét tuyển, tuyển sinh, tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân

Lịch khám sức khỏe cụ thể như sau:
1.
Thời gian khám sức khỏe: 01 buổi: từ 7h30’ ngày 12/10/2022 (thứ 4).

2. Địa điểm: Bệnh xá Công an tỉnh (Số 18, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).
3. Lệ phí khám sức khỏe (do Bệnh xá Công an tỉnh thu theo quy định) gồm:
- Lệ phí xét nghiệm:
   + Xét nghiệm ma túy tổng hợp: 240.000đ
   + Xét nghiệm HIV: 50.000đ
   + Xét nghiệm viêm gan B: 50.000đ
   + Xét nghiệm viêm gan C: 50.000đ
- Lệ phí khám sức khỏe: 80.000đ
     Tổng: 470.000đ.
Lưu ý:
 Khi đến khám sức khỏe thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân (căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân), lệ phí khám sức khỏe, có mặt đúng thời gian và địa điểm theo quy định./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH