Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo lịch kiểm tra thể lực thí sinh tham gia tuyển sinh vào CAND 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-CAT-TCCB, ngày 03/4/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2024. Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh thông báo lịch kiểm tra thể lực như sau:

1. Thời gian:
          - Thí sinh kiểm tra thể lực trong 01 buổi.
          - Ngày 11/5/2024 đến ngày 12/5/2024.
          2. Địa điểm:
- Ngày 11/5/2024(Thứ 7): Sáng: 6h15
+ Đơn vị: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang
+ Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện Vũ Quang
- Ngày 11/5/2024(Thứ 7): Chiều: 15h00”.
+ Đơn vị: TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Đức Thọ, Can Lộc
+ Địa chỉ: Trụ sở Công an TX Hồng Lĩnh
- Ngày 12/5/2024 (Chủ nhật): Sáng: 6h15
+ Đơn vị: Trại giam Xuân Hà, PC07, PC10, PC11, PK02, Thành phố, Thạch Hà, Lộc Hà.
+ Địa chỉ: Trụ sở Công an TP Hà Tĩnh.
- Ngày 12/5/2024 (Chủ nhật): Chiều: 15h00”.
+ Đơn vị: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh
+ Địa chỉ: Trụ sở Công an huyện Kỳ Anh.
Lưu ý:
 - Chỉ kiểm tra thể lực đối với thí sinh đạt điều kiện về sức khỏe theo quy định.
- Khi đến kiểm tra thể lực thí sinh chuẩn bị trang phục thể thao, giày, tất và căn cước công dân.
- Trường hợp thí sinh có liên quan có lý do khách quan không thể tham gia kiểm tra theo địa bàn thì có thể đăng ký kiểm tra tại các địa bàn còn lại.
 

Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh