Thông báo một số thay đổi về việc tiếp nhận xử lý các thủ tục trong hoạt động QLNN về ANTT trên địa bàn toàn tỉnh

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trên địa bàn cả nước nói chung và đặc biệt là tại Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng; ngày 08/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19; để đảm bảo an toàn cho người dân và thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định nói trên, Công an tỉnh xin thông báo

1. Đối với việc xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông: Kể từ ngày 09/6/2021, người dân không trực tiếp đến nộp phạt tại trụ sở cơ quan Công an mà thực hiện việc nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. Đối với lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; lĩnh vực PCCC: Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực nói trên từ ngày 09/6/2021. Khi nào tiếp tục tiếp nhận, giải quyết, Công an tỉnh sẽ có thông báo sau.
 

Công an Hà Tĩnh