Thông báo tiếp nhận xử lý các thủ tục trong hoạt động QLNN về ANTT trên địa bàn toàn tỉnh

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Tĩnh tiếp tục diễn biến phức tạp; để đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trong thời gian thực hiện Quyết định số 140/QĐ-BCĐ, ngày 8/6/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh xin thông báo như sau:


1. Đối với việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: Tiếp tục tạm dừng việc tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Công an để xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, mọi trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện việc nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
- Đối với phương tiện ôtô:
 + Những cá nhân có hộ khẩu và các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh: Thực hiện thủ tục đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh (xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh).
+ Đối với những cá nhân có hộ khẩu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng ngoài địa bàn thành phố Hà Tĩnh: Nếu có nhu cầu đăng ký phương tiện thì đến trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên hoặc Công an huyện Thạch Hà để tiếp nhận hồ sơ và được hướng dẫn thủ tục đăng ký.
- Đối với phương tiện môtô, xe máy, xe máy điện: Thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại các địa phương.
3. Lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
- Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh thì đến tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục.
- Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh ngoài địa bàn thành phố Hà Tĩnh:
+ Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng chức năng Công an tỉnh: Đến tại Công an huyện Cẩm Xuyên hoặc Công an huyện Thạch Hà để làm thủ tục giải quyết theo quy định.
+ Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an các huyện, thị xã: Đến tại trụ sở Công an huyện, thị xã để làm thủ tục giải quyết theo quy định.
4. Thời gian tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính nói trên được triển khai thực hiện trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 14/6/2021 (Thứ hai) cho đến khi có thông báo mới.
5. Mọi vấn đề chưa rõ, đề nghị các tổ chức, công dân liên hệ các đơn vị có liên quan để được giải đáp, hướng dẫn, cụ thể:
- Đối với việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh (qua số điện thoại 0978.546.054);
- Đối với lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh (qua số điện thoại 0979.281.082);
- Đối với lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, liên hệ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh (qua số điện thoại 0912.194.868);
- Đối với lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, liên hệ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh (qua số điện thoại 0912.411.286).
                                   
 

Công an Hà Tĩnh