Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo tìm chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ 27 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính đến nay đã quá thời hạn tạm giữ mà chủ sở hữu, người vi phạm, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết có đặc điểm như sau

TT Phương tiện tạm giữ
 1.  
38H8-1418.   Suzuki;smash màu Xanh
 1.  
29Y5-5740.   Honđa; Spacy SK: LWBTCC1H951038383
 1.  
 38F3-7042   Honđa; Dream II màu mận Chín; SM: LC150FMG046708
 1.  
3F4-9769Honđa; Dream II SK: VDEPCC0031D012794
SM: PM50FMG012794
 1.  
38H5-3912. Honđa; Ware @ SK: VTKUCH044TP000344
SM: VHULP1P52FMHT000344
 1.  
38H5-8414Honđa; Ware @ SM: VUMHAI5150FMH102135
 1.  
29S9-2373Honđa; Attila  SM: HN743614
 1.  
38N1-8159Honđa; 67
 1.  
60M5-0576.   Honđa; Ware   SM: VTHHH152FMH017532
 1.  
52Y3-8930.   Honđa; Dream II màu mận chín
SM: LC150FMG01425713
 1.  
38S1-0097Honđa; Dream II màu mận chín      SK: C100MN0077486.  
SM: C100MNE0077486
 1.  
33P1-9514. Yamaha; NovoSK: RLCN2B5207Y136491.   SM: 2B52136491
 1.  
38F8-8815.     Honđa; Daehan  SM: DGE1001030227
 1.  
38H1-1713.    Honđa; Dream II màu mận chínSM: VTLZS150FMO200001368
 1.  
38Z5-1387.    Yamaha; Sirius.     SK: RLCS5C6307Y007533
 1.  
38N4-0364.    Honđa; Dream màu đen.     SM: VLF1P50FMG370701624
 1.  
38U1-2368SYM; AtilaSM: VMEM9B003397
 1.  
60L4-0252Honđa; Dream II màu mận chín. SM: 1P50FMG10688541
 1.  
52Z3-4890Honđa; Dream II màu mận đỏ      SM: VLKZ5150FMG000052092
 1.  
90H2-3631Suzuki; smash màu đen       SK: RLCBE4DH070104489
 1.  
74K4-1123.   Honđa; Ware      SM: VTTJL1P52FMHR013847
 1.  
34F5-9603Honđa; Dream  SK: FR1100200004978.     
 SM: LC150FMG0047540
 1.  
38F3-5998.   Honđa; Dream.   SM: LC152FMG1A00013750
 1.  
38H8-1655Yamaha; NouvoSK: RLCN2B6206Y111655     SM: 2B52111655
 1.  
38U1-1166.   SYM; Attila.   SM: VMVTFBD005176
 1.  
38X1-04114.   Honđa; Ware RSSK: PLHH009056Y310751  
SM: HC09E6310887
 1.  
67G1-31816.    Yamaha; Sirius.   SK: RLCS5C6HOFY146897

Vậy phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh thông báo, ai là chủ sở hữu các phương tiện trên liên hệ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Hà tĩnh để gải quyết. Địa chỉ: 175 Xuân Diệu, Thành Phố Hà Tĩnh, tĩnh Hà Tĩnh Sau thời gian 30 ngày kể từ khi đăng tìm chủ sở hữu những chiếc xe trên, nếu ai không đến nhận thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. mọi chi tiết xin liên hệ: Thượng tá Bùi Viết Ái Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh Số điện thoại di động: 0975212829 Hoặc 0914120777     
 

Phòng CSCĐ