Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân

Năm 2024, Bộ Công an xét tuyển đại học tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an an nhân dân (CAND) đối với công dân có đã bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh
1.1. Học viện An ninh nhân dân
- Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (7860100): 70 chỉ tiêu
+ Phương thức 1: Nam: 19; Nữ: 02;
+ Phương thức 2: Nam: 44; Nữ 05.
- Ngành An toàn thông tin (7480202): 30 chỉ tiêu
+ Phương thức 1: Nam: 08; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 19; Nữ 02.
1.2. Học viện Cảnh sát nhân dân
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (7860100): 100 chỉ tiêu
+ Phương thức 1: Nam: 27; Nữ: 03;
+ Phương thức 2: Nam: 63; Nữ 07.
1.3. Đại học Phòng cháy chữa cháy
Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (7860113): 50 chỉ tiêu
+ Phương thức 1: Nam: 13; Nữ: 02;
+ Phương thức 2: Nam: 32; Nữ 03.
1.4. Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân
Nhóm ngành Kỹ thuật – Hậu cần (7480200): 50 chỉ tiêu
+ Phương thức 1: Nam: 13; Nữ: 02;
+ Phương thức 2: Nam: 32; Nữ 03.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
2.1. Đối tượng: Công dân Việt Nam.
2.2. Điều kiện dự tuyển: Điều kiện dự tuyển: người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Trình độ đào tạo: tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại Khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên). Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.
+ Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin. Điều kiện: xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.
+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.
- Lĩnh vực dự tuyển: Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có bằng tốt nghiệp đại học (văn bằng 1) thuộc mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo được đăng ký dự tuyển vào học viện, trường CAND nào thi sẽ tham gia xét tuyển thẳng tại học viện, trường CAND đó.
- Độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).
- Tiêu chuẩn sức khỏe:  Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc thù theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND. Trong đó:
+ Chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam (chiến sĩ nghĩa vụ nam từ 1m62), đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Riêng, thí sinh thuộc Đối tượng 01, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ.
 + Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;
+  Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên. Nếu mắt bị tật khúc xạ: Cận thị, viễn thị thì mỗi mắt không quá 03 (ba) đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 (một) đi-ốp; kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 09/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên (phải cam kết đảm bảo tiêu chuẩn thị lực nếu trúng tuyển).
+ Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, bệnh viêm gan B, C; màu, dạng tóc bình thường; không bị rối loạn sắc tố da, trừ trường hợp sạm da khu trú vùng má (rám má); không có bấm ở lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức. Đối với nam, không có bấm lỗ ở tai hoặc có lỗ bấm ở tai nhưng đã liền thành sẹo, đối với nữ, không có từ 02 lỗ bấm trở lên trên 01 tai hoặc chỉ có 01 lỗ bấm ở tai, các lỗ bấm khác ở tai đã liền thành sẹo không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân; không có các vết trổ, vết xăm, kể cả phun xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, trừ trường hợp xăm lông mày, xăm môi thẩm mỹ đối với nữ.
+ Thí sinh tốt nghiệp khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe về chiều cao từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, 1m56 đến 1m80 đối với nữ.
- Tiêu chuẩn chính trị đủ điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Công an.
3. Phương thức tuyển sinh
-  Phương thức 1: xét tuyển thẳng. Điều kiện dự tuyển: thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:
+ Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
* Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 01/4/2024. Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng ngày thi chính thức phải trước ngày 30/5/2024 và nộp kết quả về Công an địa phương trước thời điểm nộp hồ sơ về các trường CAND.
-  Phương thức 2: thi tuyển. Điều kiện dự tuyển:
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (7480202) tại T01, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe (772).
4. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi
Khi có hướng dẫn của Cục Đào tạo – Bộ Công an, Công an tỉnh sẽ thông báo môn thi, hình thức thi, công thức tính điểm xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.
5. Đăng ký sơ tuyển
          - Thí sinh đến đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính và bản sao công chứng các loại giấy tờ: căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân; giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Chiến sĩ nghĩa vụ đăng ký tại đơn vị công tác.
          - Thời gian đăng ký sơ tuyển: Đến hết ngày 27/04/2024.
          6. Khám sức khỏe sơ tuyển và thông tin cụ thể khác
Thí sinh truy cập địa chỉ cổng thông tin điện tử theo địa chỉ web: https://congan.hatinh.gov.vn/ hoặc Facebook: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
          Thông tin chi tiết được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Công an tỉnh. Mọi vướng khắc, khó khăn xin liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, điện thoại: 0912.382.928, 0988.180.799, 0888.262.568 để được hướng dẫn.

Hội đồng tuyển sinh