Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2024

Năm 2024, các trường Công an nhân dân xét tuyển đại học và trung cấp chính quy tuyển mới như sau

1. Chỉ tiêu tuyển sinh
1.1. Chỉ tiêu đại học
1.1.1. Học viện An ninh nhân dân
- Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (7860100): 60 chỉ tiêu (Vùng 3)
+ Phương thức 1: Nam: 05; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 05; Nữ 01;
+ Phương thức 3: Nam: 44; Nữ: 04.
- Ngành An ninh mạng và PCTP CNC (7860114): 60 chỉ tiêu (Phía bắc)
+ Phương thức 1: Nam: 05; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 05; Nữ 01;
+ Phương thức 3: Nam: 44; Nữ: 04.
- Ngành Y khoa (7720101): 50 chỉ tiêu (Toàn quốc)
+ Phương thức 1: Nam: 01; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 01; Nữ: 0;
+ Phương thức 3: Nam: 43; Nữ: 04.
- Ngành Công nghệ thông tin (7480201): 50 chỉ tiêu (Toàn quốc)
+ Phương thức 1: Nam: 01; Nữ: 0;
+ Phương thức 2: Nam: 01; Nữ: 0;
+ Phương thức 3: Nam: 48; Nữ: 0.
1.1.2. Học viện Cảnh sát nhân dân
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (7860100): 100 chỉ tiêu (Vùng 3)
+ Phương thức 1: Nam: 09; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 09; Nữ 01;
+ Phương thức 3: Nam: 72; Nữ: 08.
1.1.3. Học viện Chính trị Công an nhân dân
 Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (7310202): 50 chỉ tiêu (Phía bắc)
+ Phương thức 1: Nam: 04; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 04; Nữ 01;
+ Phương thức 3: Nam: 37; Nữ: 03.
1.1.4. Đại học Phòng cháy chữa cháy
Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (7860113): 70 chỉ tiêu (Phía bắc)
+ Phương thức 1: Nam: 06; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 06; Nữ 01;
+ Phương thức 3: Nam: 51; Nữ: 05.
1.1.5. Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân
Nhóm ngành Kỹ thuật hậu cần (7480200): 70 chỉ tiêu (Phía bắc)
+ Phương thức 1: Nam: 06; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 06; Nữ 01;
+ Phương thức 3: Nam: 51; Nữ: 05.
1.1.6. Học viện Quốc tế
- Ngành Ngôn ngữ Anh (7220201): 30 chỉ tiêu (Toàn quốc)
+ Phương thức 1: Nam: 01; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 01; Nữ 01;
+ Phương thức 3: Nam: 13; Nữ: 13.
- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204): 20 chỉ tiêu (Toàn quốc)
+ Phương thức 1: Nam: 01; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 01; Nữ 01;
+ Phương thức 3: Nam: 08; Nữ: 08.
* Ghi chú:
- Vùng 3: Các tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (mã ban sơ tuyển 30), Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
- Phía bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.
1.2. Chỉ tiêu trung cấp
* Xét tuyển học sinh THPT, công dân thường trú trên địa bàn
1.2.1. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: 50 chỉ tiêu (phía bắc)
+ Phương thức 1: Nam: 05; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 40; Nữ 04;
1.2.2. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I: 100 chỉ tiêu (phía bắc)
)+ Phương thức 1: Nam: 10; Nữ: 02;
+ Phương thức 2: Nam: 80; Nữ 08;
* Xét tuyển chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ
1.2.3. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: 35 chỉ tiêu (phía bắc)
+ Phương thức 1: Nam: 03; Nữ: 01;
+ Phương thức 2: Nam: 28; Nữ 03;
1.2.4. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I: 100 chỉ tiêu (phía bắc)
)+ Phương thức 1: Nam: 10; Nữ: 02;
+ Phương thức 2: Nam: 80; Nữ 08;
2. Xét tuyển đại học
2.1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.
- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.
3. Xét tuyển trung cấp
3.1. Xét tuyển chiến sĩ nghĩa vụ Công an đang tại ngũ
- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH và quy định của Bộ Công an.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia và học bạ cấp 3.
3.2. Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, công dân thường trú trên địa bàn
- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH và quy định của Bộ Công an.
- Phương thức 2 Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.
4. Đối tượng, tiêu chuẩn
4.1. Đối tượng
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;
- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.
4.2. Tiêu chuẩn
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ).
- Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và thí sinh thuộc Đối tượng 01 đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ).
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên; Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên (Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, thí sinh thuộc Đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này).
- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.
- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật; không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi.
- Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành của Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng CAND.
  - Tiêu chuẩn sức khỏe:  Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc thù theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND. Trong đó:
+ Chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam (chiến sĩ nghĩa vụ nam từ 1m62), đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Riêng, thí sinh thuộc Đối tượng 01, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ.
 + Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;
+  Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên. Nếu mắt bị tật khúc xạ: Cận thị, viễn thị thì mỗi mắt không quá 03 (ba) đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 (một) đi-ốp; kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 09/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên (phải cam kết đảm bảo tiêu chuẩn thị lực nếu trúng tuyển).
+ Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, bệnh viêm gan B, C; màu, dạng tóc bình thường; không bị rối loạn sắc tố da, trừ trường hợp sạm da khu trú vùng má (rám má); không có bấm ở lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức. Đối với nam, không có bấm lỗ ở tai hoặc có lỗ bấm ở tai nhưng đã liền thành sẹo, đối với nữ, không có từ 02 lỗ bấm trở lên trên 01 tai hoặc chỉ có 01 lỗ bấm ở tai, các lỗ bấm khác ở tai đã liền thành sẹo không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân; không có các vết trổ, vết xăm, kể cả phun xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, trừ trường hợp xăm lông mày, xăm môi thẩm mỹ đối với nữ.
- Tiêu chuẩn về thể lực: thí sinh chọn 02 nội dung để kiểm tra (vận động 1: chạy 100m; vận động 2: chạy 1500m đối với nam, chạy 800 đối với nữ; vận động 3: bật xa tại chỗ; vận động 4: co tay xà đơn) và đạt tiêu chuẩn thể lực theo quy định của Bộ Công an.
4.3. Đăng ký sơ tuyển
          - Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến Công an cấp huyện (nơi đăng ký thường trú) và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ, giấy khai sinh kèm theo căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ. Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác.
          - Thời gian đăng ký sơ tuyển: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/4/2024.
5. Khám sức khỏe sơ tuyển và kiểm tra thể lực
Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển và kiểm tra thể lực đối với thí sinh dự tuyển. Lịch khám sức khoẻ và kiểm tra thể lực sẽ được Công an tỉnh thông báo cụ thể trên cổng thông tin điện tử th eo địa chỉ web: https://congan.hatinh.gov.vn/
          Công an tỉnh thông báo để các thí sinh có đủ điều kiện tham gia đăng ký sơ tuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0912.382.928, 0988.180.799, 0888.262.568 để được hướng dẫn.
 

Hội đồng tuyển sinh