Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy về trụ sở cơ quan công an; được sự đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 5904/UBND-NC1, ngày 17/10/2022 về việc để Công an tỉnh rút thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh về tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận một cửa của Công an tỉnh.

Theo đó, từ ngày 21/11/2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy chính thức chuyển địa điểm từ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh.
 Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà 6 tầng thuộc Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh (số 497 đường Hà Huy Tập, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh).
 
Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Phòng CS PCCC&CNCH Công an tỉnh
Công an tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo để thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh theo quy định. Tại đây, công dân, doanh nghiệp có thể đến trực tiếp để cán bộ hướng dẫn các quy trình, thủ tục và các bước tạo tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến.
 
Bảng nêm yết TTHC tại Phòng CS PCCC&CNCH Công an tỉnh
   Bên cạnh đó, nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy có thể tự đăng ký tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: http://dichvucong.bocongan.gov.vn
   Công an tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện!

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH