Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo

Thực hiện Công văn số 8523-CV/BTGTTW, ngày 7/5/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thay đổi tổ chức chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thông báo số 1258-TB/TU, ngày 7/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Một tình yêu bao la”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo thời gian tổ chức phát sóng các chương trình như sau:

1. Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức vào 20h00’ ngày 18/5/2020 trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh tiếp phát sóng chương trình này.
2. Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” được tổ chức vào 20h10’ ngày 19/5/2010 trên sóng Hà Tĩnh HHTV, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh.  
Đề nghị các địa phương, đơn vị thông báo cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân sắp xếp thời gian để theo dõi.

BBT