THÔNG BÁO

Thông báo tạm ngừng cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và các văn bản của Công an tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ và an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tạm ngừng cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 21/5/2021 đến hết ngày 24/5/2021.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thông báo cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan biết để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

PHÒNG CS QLHC VỀ TTXH