Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ về PCCC trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng chính phủ; Kế hoạch số 202/KH-CAT-PC07 của Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp, người dân đang có khó khăn, vướng mắc có liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho các cơ quan, doanh nghiệp, người dân đang có nhu cầu về thông tin các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn Hà Tĩnh như sau:

 1. Công ty Cổ phần xây dựng và thiết bị an toàn Thuận Phát.
 • Địa chỉ: Số 464 Đường Hà Huy Tập, P. Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.
 • Số điện thoại: 0918092268.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Tư vấn thiết kế về PCCC; tư vấn giám sát về PCCC; thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; tư vấn chuyển giao công nghệ về PCCC; kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC.
       2. Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Linh.     - Địa chỉ: 229a, đường Vũ Quang, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh.
    - Số điện thoại: 0942707999.
    - Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PCCC; thi công lắp đặt hệ thống PCCC; kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC.
       3. Công ty TNHH xây dựng và PCCC Hà Tĩnh.
 • Địa chỉ: Số 14 Đường Lý Tự Trọng, P. Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.
 • Số điện thoại: 0903457458.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PCCC; tư vấn chuyển giao công nghệ về PCCC; thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; kinh doanh phương tiên, thiết bị, vật tư PCCC.
      4. Công ty TNHH TM & DV PCCC Thành Phát
 • Địa chỉ: Số 282, đường Trần Phú,  TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Số điện thoại: 0914547999.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Tư vấn thiết kế về PCCC; thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; kinh doanh phương tiên, thiết bị, vật tư PCCC.
      5. Công ty TNHH PCCC Bình An.
 • Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 • Số điện thoại: 0942707999.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PCCC; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC.
       6. Công ty TNHH PCCC Cửu Long.
 • Địa chỉ: TDP 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Số điện thoại: 0906121919.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PCCC; thi công lắp đặt hệ thống PCCC; kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC.
      7. Công ty TNHH xây dựng và PCCC Thanh Dương.
 • Địa chỉ: Xóm Vạn Đò, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh..
 • Số điện thoại: 0915969072.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC.
       8. Công ty TNHH Đài Sơn.
 • Địa chỉ: Số 09, ngõ 14, đường Xuân Diệu,  P. Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Số điện thoại: 0912476317.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PCCC; thi công lắp đặt hệ thống PCCC.
      9. Công ty TNHH DV & TM Cao Gia Phát.
 • Địa chỉ: TDP. Hợp Tiến, P. Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Số điện thoại: 0932722331.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PCCC; thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; kinh doanh phương tiên, thiết bị, vật tư PCCC.
      10 Công ty TNHH TM kỷ thuật Nguyễn Gia
 • Địa chỉ: TDP. Hợp Tiến, P. Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Số điện thoại: 0932722331.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PCCC; thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; kinh doanh phương tiên, thiết bị, vật tư PCCC.
 1.  Công ty TNHH MINMAX Việt Nam.
 • Địa chỉ: TDP. Liên Phú, P. Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Số điện thoại: 0942134777.
 • Lĩnh vực kinh doanh về PCCC: Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; kinh doanh phương tiên, thiết bị, vật tư PCCC.
Các cơ quan, đơn vị, người dân có thể liên hệ với các doanh nghiệp có trong danh sách trên hoặc liên hệ với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ PCCC ở các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc để được tư vấn, hỗ trợ.        
 

Thành Biên - PCCC