Tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế lên thẻ CCCD gắn chip

Việc tích hợp này nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) lên thẻ CCCD gắn chíp phục vụ người dân, quản lý Nhà nước và cải cách thủ tục hành chính phù hợp theo hướng hiện đại hóa.

Ngày 8/3, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, đã bắt đầu tiến hành tích hợp thẻ BHYT lên thẻ CCCD gắn chip.

Sáng cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đã triển khai sử dụng thẻ BHYT khi đã được tích hợp lên thẻ CCCD gắn chip nhằm thực hiện có hiệu quả việc tích hợp thông tin phục vụ tiện ích cho người dân.
 

Trong đó, xác thực thông tin công dân khi làm thủ tục khám chữa bệnh để tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và cán bộ y tế; giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tích hợp thông tin thẻ BHYT lên thẻ CCCD gắn chíp phục vụ người dân, quản lý Nhà nước và cải cách thủ tục hành chính phù hợp theo hướng hiện đại hóa.

Việc tích hợp này căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thực hiện Thông báo kết luận số 331/TB-VPCP ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 30/11/2021 và Thông báo kết luận số 336/TB-VPCP ngày 11/12/2021 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp thông tin BHYT lên thẻ căn cước công dân phục vụ người dân và cơ quan y tế xác thực thông tin công dân khi tham gia khám chữa bệnh tại các Cơ sở khám chữa bệnh.

Khi có phát sinh thông tin mới về các mặt công tác nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm: Mã số bảo hiểm xã hội; mã cơ quan BHXH nơi người tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; tên đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; địa chỉ đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; nghề nghiệp người tham gia bảo hiểm xã hội; ngày cấp sẽ được đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp đầy đủ trên thẻ CCCD gắn chip. Việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kết nối và hoàn thiện hệ thống theo định hướng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới khách hàng và người dân với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn.

CAND