Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sáng ngày 14/3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023 và tập huấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, xác định chỉ số CCHC năm 2023 trong nội bộ Công an. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có lãnh đạo các Phòng chức năng Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, Công an tỉnh đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, kiểm soát TTHC trong năm 2022. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để công dân, tổ chức biết, thực hiện và giám sát. Hoàn thành kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản trong Công an tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC được thực hiện nghiêm túc, không có TTHC nào thực hiện sai quy trình hoặc quá thời hạn giải quyết.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh
Triển khai thực hiện đơn giản hóa 38 TTHC trên một số lĩnh vực như Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Phòng cháy, chữa cháy… Cung cấp 66 dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi tham gia các giao dịch hành chính.

Thượng tá Trần Bình Nghĩa -Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị
Năm 2022 đã tiếp nhận, giải quyết 403.211 hồ sơ trên 11 lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ giải quyết của lực lượng Công an liên quan đến thủ tục hành chính. Số lượng TTHC hiện nay thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh có 165 TTHC trên 11 lĩnh vực (trong đó cấp tỉnh 115 TTHC, cấp huyện 27 TTHC, cấp xã 25 TTHC).

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng CSQLHC về TTXH phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu đã tham gia thảo luận các vấn đề về nâng cao chất lượng CCHC để phục vụ người dân trong thời gian tới.
Trong năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các TTHC thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị theo đúng quy trình, thời gian quy định. Triển khai xác định chỉ số đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh.Thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giải quyết TTHC. Tuyên truyền lợi ích của việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhiều sự lựa chọn khi tham gia các giao dịch hành chính. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo lộ trình số hóa của Bộ Công an đảm bảo yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2022 mà Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực đạt được, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh. Thời gian tới, Đồng chí Phó giám đốc đề nghị Công an các đơn vị, địa phương rà soát và khắc phục tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác cải cách hành chính mà Hội nghị đã chỉ ra. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên để đơn giản hóa các thủ tục hành chính ngay trong nội bộ. Công an các đơn vị, địa phương liên quan chú ý đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, dữ liệu phục vụ dịch vụ công. Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Hồng Nhung - Đức Quang